👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2018-10-01 16:24 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 8 Svenska
Vi går igenom igenom vad en krönika är och läser flera textexempel. Du kommer att få analysera en egen krönika om ett valfritt ämne Krönikan skrivs under lektionstid under v.39, 40 och 41.

Innehåll

Vad är en krönika?

I en krönika skriver krönikören sina personliga tankar kring en aktuell händelse som kan vara krönikörens privata eller något som tagits upp i massmedia. Texten ska få läsaren att börja tänka efter själv. Genom att formulera sina egna tankar vill han eller hon väcka läsarens intresse och engagemang. Krönikor finns i de flesta dags- och veckotidningar. De är utformade som spalter och ofta är det en återkommande krönikör som har en egen spalt och skriver i varje nummer av tidningen eller på en fast dag. Krönikören är inte alltid journalister utan kan också vara författare, politiker eller kändisar.

Uppgift:

Du ska skriva en krönika i Teams

Lektionsinnehåll:

Du kommer att få läsa ett antal krönikor samt analysera en egen vald krönika. Vi kommer att gå igenom hur du ska tänka när du bygger upp din text.

Bedömning

Din text kommer att bedömas enligt matrisen. Den innehåller saker som du jobbat med tidigare och samma som används vid det nationella provet.

Matriser

Sv
Krönika

Kommunikativ kvalité

Syfte och begriplighet
fungerar i det tänkta sammanhanget efter viss bearbetning
fungerar i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhangen
Medveten om mottagare
gör försök att anpassa texten till läsaren
är anpassad till läsaren
är väl anpassad till läsaren

Innehåll

Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller i huvudsak viktiga uppslag som utvecklas
genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser
förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem
förmedlar, tolkar och värderar upplevelser
Utredande/Argumenterade text
den egna tankegången framgår och är delvis underbyggd
den egna tankegången framgår och är underbyggd
den egna tankegången framgår och är väl underbyggd
visar ansatser till kritiskt resonemang
för ett kritiskt resonemang
innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten
innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten
god balans mellan: detaljer - helhet, personligt - allmänt

Struktur

Uppbyggnad -Fokus
Uppbyggnaden är tydlig t ex främst kronologiskt.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet.
Textbindning
enkel textbinding t ex genom sambandord (t ex och/men)
varierad textbinding t ex genom sambandord
varierad och ändåmålsenlig textbinding t ex genom sambandord

Språk

Ordval
Ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav.
Ordvalet är passande och varierat,
Ordval med flyt och avvägda många detaljer.
Tempus
Tempusbruket är i huvudsak korrekt.
Tempus är anpassad efter olika tidsperspektiv.
Tempus är anpassad efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Stil
Viss stilistisk anpassning efter ämne/situation.
God stilistisk anpassning efter ämne/situation.

Skrivregler

Skiljetecken
Relativt gott bruk av skiljetecken .
Relativt gott bruk av skiljetecken och rubriker.
Gott bruk av skiljetecken och rubriker.
Styckemarkering
Relativt gott bruk styckeindelningar.
Gott bruk av styckeindelning.
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelse
få stavfel
ytterst få stavfel