Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapligt skrivande

Skapad 2018-10-01 17:29 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Det vetenskapliga skrivandet. Ett inledande moment i svenska 3.

Innehåll

Innehåll och syfte Det här momentet syftar till att ge er en bra start i det vetenskapliga skrivandet som ni kommer att behöva under ert sista år på gymnasiet. Det syftar till att ni ska kunna hantera den vetenskapliga formen. Ni kommer att skriva vetenskaplig text, att lära er strukturera skrivande: disposition, språk och stil, att kunna sovra i ett större material och sammanställa med egen text. Det är även en förberedelse för det nationella provet som kommer under vårterminen

Lärandemål Målet är ni utveckla er i det grafiska och estetiska som krävs för ett korrekt skrivande – att fördjupa och bredda hantverket i svenska språket och dess vetenskapliga stil, att förstå den formella nivån och vetenskapliga sätt att analysera texter. Med detta ska ni förberedas för högre studier på högskola.

Undervisningen innebär olika övningar och arbetssätt för att finna den vetenskapliga texttypen, att läsa, analysera och lyfta fram väsentligt innehåll från andra texter. Detta kommer vi att göra genom att analysera andra och skriva eget PM.

Formativ bedömning görs fortlöpande i undervisningen, arbetet på lektionerna och de olika deluppgifterna som vi arbetar med. Om du är borta en lektion förväntas du ta igen det du missat. I slutet kommer ni ha en salsskrivning som innebär att skriva ett vetenskapligt PM utifrån andra texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -

Matriser

Sve
Vetenskapligt skrivande PM - svenska 3

Respons till vetenskaplig text (PM)

Sammanställa från andra källor
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från de texterna – källorna framställs i stort rättvisande – information som tas fram är väsentlig
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från de texterna – källorna framställs i stort rättvisande – information som tas fram är väsentlig
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från de texterna – källorna framställs rättvisande – information som tas fram är träffsäker
Form och stil
Texten är ett PM som till viss del besvarar frågeställningen och är anpassad till vetenskaplig form och stil
Texten är ett PM som besvarar frågeställningen och är anpassad till vetenskaplig form och stil
Texten är ett PM som besvarar frågeställningen och är väl anpassad till vetenskaplig form och stil
Disposition
Texten är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texten är sammanhängande och väldisponerad.
Texten är sammanhängande och väldisponerad.
Använda källor
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet
Språklig bedömning
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och överlag välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: