👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2018-10-01 20:32 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Ett tema som sträcker sig över höstterminen 2018
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska

Vad ser du när du tittar upp mot himlen? Var är stjärnorna på dagen? Hur långt är det till månen? Varför ändrar månen form? Hur långt ut i rymden ser du? I detta arbetet kommer du att få svar på några av dina funderingar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Förstå och använda begrepp
 • Kommunicera i tal och skrift, granska information samt ta ställning

 

 

 

Du kommer att få lära dig om;

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra,
 • månens olika faser
 • stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året,
 • rymden och planeterna och deras rörelse,
 • Tellus - vår planet,
 • olika strategier som hjälper dig att förstå och tolka faktatexter.
 • olika strategier som hjälper dig att skriva en faktatext där ord och bild samspelar

 

 Så här ska vi arbeta...

Du kommer att;

- läsa faktatexter och ha gemensamma genomgångar av texterna

- träna dig på att skriva faktatexter utifrån en tankekarta

- se filmer

- sjunga sånger med tema rymden.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

- beskriver hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

- kan benämna några stjärnbilder

- kan benämna månens olika faser

- skriver en egen faktatext med hjälp av ord och begrepp som handlar om rymden

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Tema Rymden

Begreppsförmågan
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
 • NO
 • Sv   3
Känner till några olika begrepp inom arbetsområdet, men behöver hjälp och vägledning för att förstå innebörden och kunna sätta in dem i olika sammanhang.
Förstår innebörden av några olika begrepp som används inom arbetsområdet och kan sätta in dem i olika sammanhang.
Solens, jordens och månens rörelse i förhållande till varandra.
Du har förmågan att med hjälp och stöd av bilder beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Du har förmågan att utförligt beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Solens, jordens och månens rörelse i förhållande till varandra.
Du kan på ett enkelt sätt med stöd redogöra för hur ett år, en månad samt dag och natt har med solens och jordens rörelser att göra.
Du kan använda rätt begrepp vid redogörelse av hur ett år, en månad samt dag och natt har med solens och jordens rörelser att göra.
Söka fakta och skriva faktatexter
Du har förmågan att med stöd söka relevant fakta ur en text. Du kan delvis skriva faktatexter med egna ord där du använder enstaka begrepp. Du behöver bli bättre på att bearbeta dina texter för att inte slarva med stor bokstav och punkt.
Du har förmågan att på egen hand söka relevant fakta ur texter. Du skriver längre faktatexter med egna ord där du använder relevanta begrepp i rätt sammanhang. Du bearbetar dina texter och använder stor bokstav och punkt på rätt sätt.