👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2018-10-01 20:43 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Planering av bild i åk 2
Grundskola 2 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

 • Du ska öva din förmåga att framställa bilder.
 • Du ska prova olika tekniker och metoder.
 • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med bilder.

Arbetsbeskrivning

 • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker.
 • Vi kommer att rita/måla bilder om rymden.
 • Vi kommer att berätta och skriva om egna samt andras bilder.

Bedömning

 • Din förmåga att framställa bilder.
 • Din förmåga att prova metoder och tekniker.
 • Din förmåga att berätta om bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild årskurs 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Du skapar med hjälp av en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger ett personligt uttryck. Du kommer med egna förslag på hur uppgiften kan lösas.
Metod och teknik
Du kan med stöd hantera några få tekniker.
Du kan hantera flera tekniker på egen hand.
Du kan hantera flera tekniker på ett säkert sätt.
Kommunicera med bilder
Dina bilders budskap behöver förklaring så att mottagaren förstår. Du kan på ett enkelt sätt illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde. Du kan berätta vad dina bilder föreställer.
Dina bilder har ett tydligt budskap. Du kan illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde på ett tydligt sätt. Du kan berätta om dina bilder och delge dina tankar.
Dina bilder har ett tydligt och genomtänkt budskap. Du kan illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde på ett sätt som förstärker texten och tillför ny information. Du kan berätta om och reflektera kring dina egna och andras bilder och delge dina tankar, tolkningar och idéer.
Bildanalys
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad du ser i en bild/ett konstverk.
Du kan berätta vad en bild/ett konstverk förmedlar t ex känslor den väcker.
Du kan berätta om vad en bild/ett konstverk förmedlar och göra kopplingar till andra bilder/konstverk. Du kan hitta likheter och skillnader hos olika bilder/konstverk.