Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Friluftsliv

Skapad 2018-10-01 21:11 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Idrott och hälsa
I detta tema ska följande genomföras (både i grupp och enskilt) före inlämning av tema: - Planering vandring (skrivs i grupp) - Genomförande av vandring - Utvärdering av vandring (enskilt) - Reflektion (enskilt)

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idr
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
  Idr
 • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
  Idr
 • Centralt innehåll
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
  Idr  -
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idr  -
 • Spänningsreglering och mental träning.
  Idr  -

Matriser

Idr
Tema Friluftsliv

Insats krävs
E
C
A
Rörelsekvalitet, utemiljö
Insats krävs
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Planering, friluftsliv
Insats krävs
Eleven kan med viss säkerhet välja områden och metoder för friluftsliv, eleven tar ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan med säkerhet välja områden och metoder för friluftsliv, eleven tar ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan med säkerhet välja områden och metoder för friluftsliv, eleven tar ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sitt friluftsliv till variationer i förutsättningarna.
Planering säkerhet, friluftsliv
Insats krävs
Eleven visar i utförandet hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utförandet hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utförandet hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Reflektion
Insats krävs
Eleven kan översiktligt diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan översiktligt beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv.
Eleven kan utförligt diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan utförligt beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: