👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Simon & Sophie 8D

Skapad 2018-10-01 22:40 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Svenska
Hela klassen kommer denna gång läsa samma bok och du kommer fortsätta att använda dina bästa lässtrategier. Ni kommer ha diskussionsgrupper där du ska vara samtalsledare.

Innehåll

Läsningen av boken kommer delas in i 3 lika stora delar där det är tänkt att du ska läsa en del varje vecka.
I detta ingår också att du ska göra uppgifter nedan.

Exakt datum när du ska vara klar med frågorna och när diskussionsgrupper ska vara kommer att stå på tavlan i klassrummet.
Frågorna hittar du på Driven i Svenska åk 8
Du ska skriva svaren i ett dokument som ska finnas i din egna Drivemapp!

Vi repeterar:
- lässtrategier
- vad som är viktigt när man svarar på frågor
- samtalsledarens uppgift

Läs dina "diskussionskommentarer" från åk 7! (finns i din egna svenskamapp i driven!)

 

Innan läsningen;

Svara på några frågor där du skriver dina tankar om boken och förutspår vad du tror kommer att hända
genom att
t ex titta på titel, bilder och det som står på baksidan,

Lässtopp 1: t om kapitlet: "Sällskap till plugget" (ca sid 51)
Svara på frågor som är förberedelse för diskussion i mindre grupper.
Du kommer vara samtalsledare på EN av de frågorna!

Lässtopp 2: t om kapitlet: "Grubbel" (ca sid 112)

Svara på frågor som är förberedande för diskussion i mindre grupper.
Du kommer vara samtalsledare på EN av de frågorna!
Den fråga som du är samtalsledare på ska filmas och lämnas in i din egna Drivemapp. (ljudet räcker!)

Lässtopp 3: t om kapitlet: "Tina slutar" (ca sid 170)
Svara på frågor som är förberedande för diskussion i mindre grupper.
Du kommer vara samtalsledare på EN av de frågorna!

Den fråga som du är samtalsledare på ska filmas och lämnas in i din egna Drivemapp. (ljudet räcker!)

När boken är klar:

Skriftligt:
Budskap i boken samt om hur författaren påverkas av det som händer i världen

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska LGR 11 Kunskapskrav

E
C
A
Läsa
- Flyt och lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
- Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap
- tolka och resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tala
Samtala och diskutera Ge argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.