👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse åk 4-5 Rabbalshede skola

Skapad 2018-10-02 07:41 i Rabbalshede skola Tanum
Lär och lek i utemiljön, men var rädd om naturen.
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Vad får vi göra enligt allemansrätten? Hur är kartan uppbyggd?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

- delta i lekar, spel och idrotter

- orientera i bekanta miljöer med hjälp av karta

- några av våra vanligaste klarttecken, symboler samt färger

- visa hänsyn till kamraterna för att undvika skador

- allemansrättens grunder

- leka i naturen och följa allemansrättens regler under olika årstider

- Badvett, sjövett, båtvet och säkerhet vid vatten vintertid samt hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att få visa dina kunskaper på lektionen, enskilt och i grupp.

Du kommer att få vara med och bedöma dina kunskaper i matrisen (längst ner)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få

- prova på olika orienteringsövningar, lekar, spel och idrotter

- lekar i utomhusmiljöer under olika årstider

- samtala och se på film om allemansrätten

- samtala och se på film om badvett, sjövett, båtvett samt hantering av nödsituationer vid vatten.


Läsår 18/19

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Friluftsliv och utevistelse åk 4-5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Ny nivå
Orientering
Orientera i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Orientering
Några av våra vanligaste karttecken, symboler samt färger.
Allemansrätten
Allemansrättens grunder/regler.
Allemansrätten
Leka i naturen och följa allemansrättens grunder/regler.
Simning
Badvett, sjövett och säkerhet vid vatten vintertid.
Simning
Hanteringa av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Samarbeta
Visa hänsyn till kamraterna för att undvika skador.
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.