👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bli Mediasmart!

Skapad 2018-10-02 08:50 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska Bild
Reklam och media är en stor del av vårt dagliga liv. Varje dag bombarderas vi av information genom olika medier som tv, radio, tidningar och internet. Vi använder också olika medier mer än någonsin förut. Särskilt de sociala medierna har växt enormt. Vi bloggar, facebookar, twittrar, chattar, spelar och massa annat. All information som vi får via olika medier, påverkar hur vi uppfattar omvärlden. Därför är det viktigt att du lär dig att bli mediekritisk så att du kan "se igenom" reklam och olika budskap. I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att tänka både kritiskt granskande och kreativt kring reklam och media. Du kommer att bli otroligt mediasmart!

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 

 • vad media är
 • skillnaden mellan massmedier och sociala medier
 • vad reklam är
 • skillnaden mellan reklam och information
 • att förstå och tolka reklam och information, förstå vad den "vill" och vem som ligger bakom olika budskap
 • hur du påverkas av reklam
 • att granska reklam och ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt
  Är reklamen trovärdig? Vilka "knep" används för att påverka oss?
 • viktiga begrepp kring massmedia och reklam (media, massmedia, avsändare, budskap, konsument, målgrupp, produkt, tjänst, källa, källkritisk, kommersiellt)
 • lagar, regler och etik i reklam och media
 • att göra en reklamkampanj
   

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån ett digitalt läromedel som heter Mediasmart. Läromedlet består av sju lektioner med övningar där vi lär oss mer om reklam och källkritik och att förstå och tolka reklam/information.

Du kommer att få: 
- titta på och granska olika slags reklam och information
- diskutera i smågrupp/helklass
- reflektera skriftligt och muntligt
- göra en reklamkampanj

Lektionerna på Mediasmart tar upp följande områden:

1. Vad är reklam?
2. På nätet och framför TV:n
3. Att granska reklam
4. Reklam, barn och ungdomar
5. Politisk reklam
6. Kändisar och sponsring
7. Regler och lagar - vad kan du göra?

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- du ska delta i diskussioner
- du ska arbeta med övningarna
- du ska kunna tolka och förstå reklam och information
- du ska kunna källkritiskt granska reklam och information
- du ska använda och förstå begrepp inom reklam och media
- du ska göra en reklamkampanj

Checklista över vad du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

 • du vet vad media är
 • du vet skillnaden mellan massmedia och sociala medier 
 • du kan förklara skillnaden mellan reklam och information
 • du kan ge exempel på hur reklam vill påverka oss
 • du kan ge exempel på olika knep som används inom reklam
 • du kan ge exempel på olika informationskällor
 • du kan kritiskt bedöma en informationskälla
 • du vet vad ett källkritiskt förhållningssätt innebär och varför det är viktigt att vara källkritisk
 • du känner till några lagar och regler inom reklam och media
 • du kan utforma en reklamkampanj där du tänkt igenom budskap, målgrupp och mediakanal

Kopplingar till läroplan

 

Uppgifter

 • Reklam affisch

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6