👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht -18 Hkk Mat, måltider och hälsa, åk 9 G Ej avslutad

Skapad 2018-10-02 09:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

Innehåll

Mat, måltider och hälsa, åk 9

Skriv namnet ovan samt år och termin.

Mål för elev

Du ska kunna använda de grundläggande matlagningsmetoderna och metoder för bakning.
Du skall kunna planera och organisera ditt praktiska arbete.
Du ska kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt.
Du ska arbeta på ett så resurssnålt sätt som möjligt.
Du ska kunna duka och servera maten på ett trevligt sätt.
Du skall kunna planera måltider utifrån individuella behov av energi och näring.

Innehåll

I årskurs 7–9 Mat, måltider och hälsa
Jämföreler av recept och beräkning av mängder i matlagning.
Skapande av egna recept.
Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Miljö och livsstil
Hur livsmedel och andra varor produceras och transportera och hur de påverkar miljö och hälsa.
Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Genomförande

Under en termin i åk 9

Bedömning

- planering, val av metoder och organisation av arbetet vid matlagning och bakning. 
- hygien, säkerhet och resurshushållning. 
- skapande av egna recept, matbrödbullar.
- egen planering av näringsriktig måltid.

Kursplanemål

Utveckla sin förmåga att

- planera och tillaga mat och måltider för olika sammanhang,
- hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
- och värdera val och handling i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Matriser

Hkk
Hkk Mat, måltider och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.
”Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonomang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov”
 Exempel: Jag kan samarbeta med min arbetskamrat tillräckligt bra för att genomföra våra uppgifter. Jag frågar ofta läraren först utan att försöka lösa mitt uppgifter själv. 
 Jag tar inte så ofta egna initiativ.
 Jag känner mig inte alltid säker på metoderna koka, steka och baka.
 Jag glömmer ofta att sänka värmen på plattan i tid, för att spara energi, när jag lagar mat. Ibland glömmer jag att anpassa plattans storlek till kastrullen.
 Det händer att jag diskar under rinnande vatten.
”Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. ” Exempel: Jag kan samarbeta med min arbetskamrat tillräckligt bra för att genomföra våra uppgifter.
 Jag löser oftast mina uppgifter själv eller med viss handledning. 
 Jag tar ofta egna initiativ och driver på mitt arbete på ett relativt självständigt sätt.
 Jag plockar undan, försköljer disken och har rent i köket när jag arbetar. 
 Jag behärskar nästan alltid matlagningsmetoderna kokning, stekning och bakning och använder lämpliga redskap.
 Jag diskar alltid på ett hygieniskt och miljövänligt sätt.
 Jag dukar och lägger upp maten på ett trevligt sätt.
 Jag gör alltid mina eftersysslor.
”Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. ”
 Exempel: Jag kan samarbeta med min arbetskamrat och jag har överblick över mitt eget och vårt gemensamma arbete.
 Jag arbetar helt självständigt utan handledning efter olika former av instruktioner. 
 Jag tar egna initiativ och driver mitt arbete på ett självständigt sätt. 
 Jag plockar undan, försköljer disken och har rent i köket när jag arbetar. 
 Jag behärskar alltid, med mycket gott resultat, de vanligast förekommande matlagningsmetoderna och använder lämpliga redskap på ett funktionellt och säkert sätt. Jag kan lösa en situation som uppstår, om jag t.ex har fått för mycket av en råvara i en maträtt eller om jag saknar en ingrediens. Jag gör alltid mina eftersysslor och hinner ibland även hjälpa andra med sina.
Egen planerad måltid och skapande av recept.
”Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonomang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov”
 Exempel: Jag behöver viss handledning när jag planerar en måltid med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen. När jag väljer grönsaker så tar jag t.ex. sallad, gurka och tomat men glömmer ta med ”grova grönsaker”. Jag gör en enkel motivering till mitt måltidsval, t.ex. det är bra att dricka mjölk för det är nyttigt.
”Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. ” Exempel: Jag planerar en måltid med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen och motiverar varför jag väljer de livsmedel jag gör. Jag kan redogöra för några samband mellan livsmedel och näringsämne, t ex mjölk och kalcium.
”Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. ”
 Exempel: Jag planerar en måltid med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen och motiverar utförligt varför jag väljer de livsmedel jag gör. 

 Dessutom jämför jag flera livsmedel och reflekterar över för- och nackdelar. Jag kan redogöra för flera samband mellan livsmedel och näringsämne.