👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht -18 Hkk Praktiskt arbete, åk 8 G ej avslutad

Skapad 2018-10-02 09:33 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Praktiskt arbete

Innehåll

Praktiskt arbete

Mål för elev

Du ska känna till grundläggande matlagningsmetoder och metoder för bakning.
Du skall kunna planera och organisera ditt praktiska arbete. 
Du ska kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt.
Du ska arbeta på ett så resurssnålt sätt som möjligt.
Du ska kunna duka och servera maten på ett trevligt sätt.

Innehåll

Mat, måltider och hälsa
-Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning.
- Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
- Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
- Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
- Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur  
  dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
- Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. Hur man kan
  arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Miljö och livsstil
- Hur livsmedel och andra varor produceras och transportera och hur de påverkar miljö
  och hälsa.
- Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i
  hemmet.
- Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Genomförande

Under en termin i åk 8

Bedömning

Genom praktisk matlagning och bakning.

Kursplanemål

Utveckla sin förmåga att

- planera och tillaga mat och måltider för olika sammanhang,
- hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
- värdera val och handling i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar
   utveckling

Matriser

Hkk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Tillaga mat och måltider för olika sammanhang
Eleven kan tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det god I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 EXEMPEL: - Jag kan samarbeta med min arbetskamrat tillräckligt bra för att genomföra våra uppgifter. - Jag frågar ofta läraren först utan att försöka lösa mitt uppgifter själv. 
 - Jag tar inte så ofta egna initiativ.
 - Jag känner mig inte alltid säker på metoderna koka, steka och baka.
 - Jag glömmer ofta att sänka värmen på plattan i tid, för att spara energi, när jag lagar mat. Ibland glömmer jag att anpassa plattans storlek till kastrullen.
 - Jag tänker inte alltid på att organisera arbetet innan diskningen. Det händer att jag diskar under rinnande vatten. - Jag hinner inte alltid eller glömmer göra mina eftersysslor.
Eleven kan tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. EXEMPEL: - Jag kan samarbeta med min arbetskamrat tillräckligt bra för att genomföra våra uppgifter.
 - Jag löser oftast mina uppgifter själv eller med viss handledning. 
 - Jag tar ofta egna initiativ och driver på mitt arbete på ett relativt självständigt sätt.
 - Jag behärskar nästan alltid matlagningsmetoderna kokning, stekning och bakning och använder lämpliga redskap.
 - Jag diskar alltid på ett hygieniskt och miljövänligt sätt. - Jag plockar undan, försköljer disken och har rent i köket när jag arbetar. - Jag dukar och lägger upp maten på ett trevligt sätt.
 - Jag gör alltid mina eftersysslor.
Eleven kan tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. EXEMPEL: - Jag kan samarbeta med min arbetskamrat och jag har överblick över mitt eget och vårt gemensamma arbete.
 - Jag arbetar helt självständigt utan handledning efter olika former av instruktioner. 
 - Jag tar egna initiativ och driver mitt arbete på ett självständigt sätt. 
 - Jag behärskar alltid, med mycket gott resultat, de vanligast förekommande matlagningsmetoderna och använder lämpliga redskap på ett funktionellt och säkert sätt. - Jag plockar undan, försköljer disken och har rent i köket när jag arbetar. - Jag kan lösa en situation som uppstår, om jag t.ex har fått för mycket av en råvara i en maträtt eller om jag saknar en ingrediens. - Jag gör alltid mina eftersysslor och hinner ibland även hjälpa andra med sina.