Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Skräck och spöken HT: 18

Skapad 2018-10-02 09:34 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Ett arbetsområde om berättande texter med ett skräcktema som utgångspunkt.
Grundskola 8 Svenska Religionskunskap
I detta tema kommer vi att arbeta med övernaturligheter: spöken, skräck och rädsla. Vi kommer att diskutera vad som gör oss rädda, varför vi människor dras till sådant som är läskigt och hur man kan skapa spänning i text och bild. Vi kommer även att börja skärskåda några av spökhistorierna och vandringssägnerna ur ett källkritiskt perspektiv.

Innehåll

Innehåll:

Dramaturgi, berättande och gestaltningar i bild och text

Gestaltande beskrivningar av personer och miljöer

Lyssna på spökhistorier (Creepypodden)

Diskussioner kring temat

Läsning av skönlitterär bok: bokcirkel i grupper om fyra till fem i varje grupp.

Källkritik: Vandringssägner och uppdiktade spökhistorier

 

Examinerande uppgifter:

- Läsprojekt 

- Skräckgestaltning (berättande text)

- Källkritisk analys

Matriser

Re Sv
Spökprojektet - skräckgestaltning

Ännu ej uppnått
E
C
A
Skriva - berättande
Gestaltning
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Skriva - texter
Gestaltning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Re Sv
Läsprojekt: Huset vid vägens slut

Ännu ej uppnått...
E
C
A
Läsa skönlitteratur och andra texter
I boksamtal, i läslogg samt i avslutande examination, visar du grundläggande/god/mycket god läsförståelse genom att t.ex.:
Göra en enkel beskrivning av handlingen och huvudpersonerna. Förklara när och var handlingen utspelar sig och hur den berättas, samt kommentera språket.
beskriva handlingen mera utförligt genom att ta upp viktiga händelser från hela boken Mer utförligt beskriva personerna och fundera över deras agerande Förklara när och var handlingen utspelar sig och hur den berättas, samt kommentera språket med hjälp av konkreta exempel.
Utförligt och nyanserat beskriva handlingen, viktiga händelser från hela boken Reflektera kring och jämföra personerna och deras handlingar i relation till boken. Förklara när och var handlingen utspelar sig och hur den berättas, samt kommentera språket, ge en god förklaring till din kommentar och ge konkreta exempel.
Resonera kring budskap
I boksamtal och läsloggar visar du förmågan genom att du...
... utifrån egna erfarenheter, händelser i boken, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
... utifrån egna erfarenheter, händelser i boken, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
... utifrån egna erfarenheter, händelser i boken, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala
I boksamtal, i läsloggar samt i avslutande examinationsfråga, visar du förmågan genom att du...
kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skriva
I läsloggar visar du förmågan genom att du...
... kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har viss språklig variation samt enkel textbindning
... kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Du har relativt god språklig variation samt utvecklad textbindning.
... kan skriva olika slags texter med relativt väl anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Du har god språklig variation samt utvecklad textbindning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: