👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2018-10-02 09:52 i Ättekullaskolan Helsingborg
Judendom
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta område kommer vi att titta närmare på judendomen, den äldsta av de så kallade syskonreligionerna (judendom, kristendom och islam). Vi kommer att titta på vad som är typiskt för religion, vilka likheter och skillnader gentemot andra religioner, hur det är att leva som jude i dagens samhälle med mera.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE1)

 

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE1)

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE1)

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE2)

 

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE2)

 

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE2)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. (RE3)

 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. (RE3)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (RE3)

 

 

 

 • Dina kunskaper om judendomen:
 • Vad man tror på, alltså vad själva religionen går ut på.
 • Viktiga heliga skrifter och berättelser.
 • Hur religionen utövas.
 • Din förmåga att förklara samband mellan punkterna ovan.
 • Din förmåga att göra jämförelser mellan judendomens olika inriktningar.

Din förmåga att utifrån dina kunskaper föra resonemang kring orsaker och konsekvenser till de likheter och skillnader ni finner.

 • Din förmåga att utifrån kunskaper föra resonemang om hur judendomen påverkar samhället och hur samhället påverkar judendomen.
 • Din förmåga att reflektera kring och föra resonemang kring hur enskilda individer påverkas av judendomen.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med: 

Under arbetets första veckor kommer vi arbeta med instuderingsuppgifter om religion i allmänhet och judendomen i synnerhet. Det blir dessutom genomgångar, filmer, övnings- och diskussionsuppgifter.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9

Matriser

Re
Sammanlagd bedömningsmatris Religionskunskap 7 - 9

E
C
A
1A - Världsreligionerna: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
1B - Världsreligionerna: Kunskaper - Beskriva, visa samband
Området har berört kunskapskravet.
och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2 - Jämförelser
Området har berört kunskapskravet.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3 - Religion och samhälle
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.