👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landskapen i Sverige

Skapad 2018-10-02 10:03 i Österbyskolan Östhammar
Vi läser och lär om Sveriges landskap
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Hur många landskap har Sverige? Ser alla landskap likadana ut? Varför ligger Sveriges städer där de ligger? Var i Sverige bor det mest människor?

Detta är några exempel på frågor som vi kommer att få svar på under arbetet med Sveriges landskap.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

2. Kursplanemål:

 

 

 

3. Konkretiserade mål:

Du ska utveckla din förmåga att

 • förstå varför människor valt att bo där de bor
 • förstå att Sverige är ett stort and och att det inte ser likadant ut överallt
 • hitta information via exempelvis padda, kartbok, faktabok
 • kunna plocka ut väsentlig fakta ur text 
 • veta på ett ungefär var relevanta platser ligger

 

4. Bedömning:

ELEVDEL/VH-DEL

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • undersöka omvärlden, i detta fall Sverige, genom att studera kartor och faktatexter
 • kunna placera ut kända platser/orter mm på kartan, namngeografi
 • inse varför människor gynnas av att bo på vissa ställen och varder det är mer glesbefolkat på andra ställen
 • göra sammanfattningar av lika texters innehåll

 

5. Undervisning:

Vi kommer att arbeta med alla Sveriges 25 landskap. Däremot kommer vi inte att gå in så djupt på varje landskap. 

Undervisningen kommer bestå av följande:

 • vi läser i geografiboken om landskapen
 • vi tittar på filmer om landskapen
 • vi tittar på kartan och pratar om landskapen, tex om någon har varit där, om någon vet något om landskapet. På så vis bygger vi en del av arbetet runt elevernas egna förkunskaper
 • vi skriver fakta om varje landskap
 • vi arbetar med namngeografi, tex klistrar in kartor på landskapen i våra skrivböcker, blindkartor m.m.

 

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Det kommer att vara 3-4 förhör under arbetets gång. Där får eleven möjlighet att visa det hen lärt sig. Det kommer att vara vissa frågor som kräver specifika svar men även frågor av den mer öppna karaktären. Då är det meningen att eleven ska fundera och kunna dra slutsatser om tex natur- och kulturlandskapen. 

Om tid finns kommer eleverna också att få studera ett valfritt landskap på djupet. I och med detta så blir det någon form av redovisning för klassen också.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv Ge
Sveriges landskap

Rubrik 1

Geografi - landskapen
Nivå 1
Landskap, resurser och befolkning
Nivå 2
Namngeografi
Nivå 3
Geografiska begrpp
Aspekt 1
Du beskriver enkla samband om hur befolkningen är fördelad
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt