👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela i band åk 6

Skapad 2018-10-02 10:46 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 5 – 6 Musik
Spela i band

Innehåll

I det här arbetsområdet i musik kommer vi att spela på bas, olika ackordsinstrument och sjunga tillsammans. 
Vi kommer att musicera och träna både individuellt och tillsammans i grupp (ensemblespel). I arbetsområdet kommer vi även använda olika musiksymboler och byggstenar så som t.ex. tabulatur, ackord, tempo, takt, tajming,vers och refräng.

Arbetsområdet avslutas med ett gemensamt uppspel i gruppen. Övning och uppspel sker på musiklektionerna. Viktigt att varje elev tar ansvar för uppgiften och kontinuerligt visar upp det han/hon lärt sig under en lektion.

Syfte:

Lära sig spela olika instrument och sjunga, både själv och tillsammans i grupp (ensemblespel) i olika musikaliska former och genrer.

Efter avslutat arbetsområde ska eleven kunna:

• delta i gemensam sång

• kunna spela en enkel basstämma på elbas,

• kunna spela ett ackordsinstrument (gitarr/piano) och då byta mellan några ackord

• kunna använda sig av musiksymboler och ord och begrepp som används i musiken t.ex. ackord, tabulatur, vers, refräng, tempo mm.

• kunna spela tillsammans med andra (ensemblespel)

Matriser

Mu
Musikskapande, spela i band

Musicerande och musikskapande

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  4-6   Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
>>>
>>>
>>>
>>>
Sång
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du deltar i gemensam sång.
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Bas och melodi
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan med hjälp spela delar av en enkel anpassad melodi- och basstämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodi- och basstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi- och basstämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodi- och basstämma.
Slagverksinstrument
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan med hjälp spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackordinstrument
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan med hjälp bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du sjunger eller spelar med hjälp på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

Musikens verktyg

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
>>>
>>>
>>>
>>>
Musiksymboler
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg.
Du kan skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg och utgår då från enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg och utgår då från enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg och utgår då från enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
>>>
>>>
>>>
>>>
Resonera kring musik
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du försöker resonera om eget och andras musicerande.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.