👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the week år 4

Skapad 2018-10-02 10:49 i Tunets skola Borlänge
Grundskola F
Under "Grej of the week" lektionerna tränar vi på studieteknik, sammanställa texter utifrån meningar och stödord samt träna stavning, meningsbyggnad och handstil.

Innehåll

Beskrivning

Du ska öva dig i studieteknik, att kunna anteckna och utifrån anteckningarna skriva ihop en kortare text.

Förmågor som ska tränas

I svenska ska du träna dig i att:

* uttrycka dig när du skriver och pratar
* anpassa ditt språk efter vad du vill få fram, till vem du pratar och när du pratar

 

Centralt ämnesinnehåll

I arbetsområdet kommer vi arbeta med flera saker ur det centrala ämnesinnehållet i läroplanen Lgr 11.

* sätt att läsa som gör att du förstår och tolkar olika slags texter
* sätt att skriva olika slags texter.
* muntliga presentationer för olika lyssnare/mottagare

Så här arbetar vi

Vi kommer jobba på olika sätt:

* genomgångar
* diskussioner i helklass
* eget arbete

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområde

I detta arbetsområde kommer du ta eget ansvar genom att:
* lyssna och lära dig mer vid genomgångar och diskussioner
* skapa en bra arbetsmiljö för dig och dina klasskamrater

Detta ska bedömas

I arbetsområdet kommer jag bedöma din förmåga att:

* använda sig av meningar, så småningom skriva kortare ord och utifrån dessa skriva ihop en sammanhängande text.
* använda t ex punkt, stor bokstav och indelning i stycken.
* variera ditt språk (t ex börja meningar på olika sätt, använda olika ord/synonymer)