Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik i rörelse

Skapad 2018-10-02 11:08 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Ämnesöverskridande projekt i Idh, Sv och En med fokus på lyrik och rytmik.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk Engelska Idrott och hälsa
I detta arbetsområdet kommer vi att jobba med lyrik i olika former på svenska och engelska samtidigt som vi skall träna på att hålla rytmen på idrott och hälsa.

Innehåll

I idrott kommer ni i grupp få möjlighet att skapa en koreografi (dansens uppbyggnad med steg och kroppsrörelser). Koreografin ska uttrycka låtens innehåll och sammanhang. Koreografin är uppdelad i minst fyra stycken "8:or".

Mål för arbetsområdet

I slutet av arbetsområdet har du: 

 • skapat koreografi till en låt och framfört den framför grupp.
 • skrivit poesi i olika former.
 • uttryckt dig muntligt på engelska. 
 • hållit en presentation på engelska inför en grupp. 
 • analyserat och reflekterat kring innehållet i en sång på engelska. 
 • strukturerat en presentation. 
 • lärt dig en rad litterära begrepp som har med lyrik att göra.
 • läst, hört och sett en rad exempel på lyrik från olika tider och sammanhang.
 • producerat en rad dikter på svenska.

Arbetsgång

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Diskussioner
 • Idrottspass
 • Kamrat-feedback
 • Träningsläger
 • Poetry Slam 

 

Uppgifter

 • Poetry Slam
 • Diktanalys
 • Dans
 • Låtanalys
 • Egen diktsamling

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmåga att:

 

 • skapa och genomföra en koreografi som är kopplat till en låt.
 • hålla en presentation på engelska.
 • diskutera och reflektera kring innehållet i en sångtext. 
 • uttrycka dig muntligt på engelska
 • anpassa ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang
 • förstå dikters syfte, innehåll och budskap.
 • förstå lyrikens uttrycksformer via olika stilfigurer.
 • skriva egna dikter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Sv En Idh SvA
Lyrik i rörelse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rörelse till musik
Följa takt och rytm.
Du kan höra takten i musiken och för det mesta följa den.
Du kan följa takten i musiken med enkla steg. Använder enbart steg eller armar.
Du kan följa takten och använder flera delar av kroppen för att röra dig till musiken.
Du använder hela kroppen för att på ett naturligt sätt röra dig till musiken.
Sammanhang till musik
Koreografin. Hela dansens uppbyggnad med steg och kroppsrörelser ska ha en koppling till låttext och musik.
Du har skapat en koreografi, men saknar tydlig koppling till låtens sammanhang.
Den valda koreografin har en svag koppling till låtens sammanhang.
Den valda koreografin har en stark koppling till låtens text och sammanhang.
Den valda koreografin framhäver låtens känsla och betydelse.

Sv En Idh SvA
Analyse a song

Checklista

Följande delar bör finnas med i din presentation!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Part of the song
Saknas
Finns med
Content
Saknas
Finns med
Message
Saknas
Finns med
Structure
Saknas
Finns med
Language
Saknas
Finns med
Extra: Does the music video add/change anything about the song?
Saknas
Finns med

Presentation - Låtanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig förmåga
Du uttrycker dig på enkelt sätt som går att förstå.
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt och gör vissa anpassningar av språket till uppgiftens syfte och mottagare.
Du uttrycker dig på tydligt och varierar ditt språk en del. Du anpassar dig till uppgiftens syfte och mottagare.
Du uttrycker dig på tydligt och varierat med ett gott flyt och anpassar ditt språk väl med syfte, mottagare och situation i åtanke.
Analys
Du berättar kortfattat vad låten handlar om och beskriver den kortfattat med egna ord.
Du berättar kortfattat vad låten handlar om och beskriver den kortfattat med egna ord. Du ger något exempel och funderar på låtens budskap och vad den betyder för artisten.
Du berättar vad låten handlar om och presenterar dina egna tankar och funderingar kring låten. Du ger exempel och reflekterar kring vad du tror låten och dess budskap betyder för artisten.
Du berättar vad låten handlar om utifrån både ditt eget och artisten perspektiv. Du presenterar och utvecklar exempel för att visa hur du tänker. Du ger utvecklade exempel och reflektioner om låtens budskap och vad den betyder för artisten. Du drar paralleller och ser det utifrån olika perspektiv.
Framförande
Du är osäker och läser mest innantil
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina åhörare
Du är mycket engagerad, bjuder på dig själv, fångar åhörarna, varierar rösten.
Tydlighet
Du pratar fort alternativt tyst. Du visar osäkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och lugnt ibland. Du visar osäkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och lugnt nästan hela tiden. Du visar säkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och i lagom takt hela tiden. Du visar säkerhet och engagemang i ditt framträdande.
Ny aspekt

Sv En Idh SvA
Lyrik, Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tolka och analysera texter
Du berättar konkret om innehållet och kommenterar det med någon egen tanke.
Du reflekterar kring innehåll och budskap genom att framföra egna tankar. Du hittar någon stilfigur i texterna.
Du reflekterar kring innehåll och budskap på ett utförligt sätt. Du försöker på egen hand tolka och värdera syfte och budskap. Du hittar flera olika stilfigurer i texterna
Du reflekterar kring innehåll och budskap med väl utvecklade resonemang. Du presenterar egna tankar, åsikter och erfarenheter. Du ser sammanhang och/ eller paralleller, drar slutsatser, motiverar och argumenterar. Du hittar åtskilliga stilfigurer i texterna.
Ord och begrepp
Du känner till några få begrepp inom arbetsområdet.
Du känner till några få begrepp inom arbetsområdet och kan förklara dem.
Du känner till och kan förklara flera begrepp inom arbetsområdet. Du kan använda dem i rätt sammanhang.
Du känner till och kan förklara begreppen inom arbetsområdet. Du kan använda dem för att prata om samt analysera texter.
Skriva egna texter
Du skriver dikter enligt enkla mönster med enkelt språkbruk. Du använder dig av någon stilfigur i dina egna texter.
Du skriver dikter enligt olika mönster med enkelt språkbruk. Du använder dig av några stilfigurer i dina egna texter.
Du skriver dikter enligt olika mönster med varierat och nyanserat språk. Du använder dig av flera stilfigurer i dina egna texter.
Du skriver dikter enligt olika mönster med varierat och nyanserat språk. Du kan anpassa ditt skrivande efter poesins olika karaktäristiska särdrag och använder flera olika stilfigurer i dina egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: