👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal Jag är Love.

Skapad 2018-10-02 11:19 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
"Så här hade det varit hela mitt liv. Folk var som galna i mig. Alla blev kära i mig. Alla! I fyran hade jag varit ihop med alla tjejer i klassen för att jag hade varit för feg för att säga nej. Hade bara killarna vågat skulle de säkert frågat chans också."

Innehåll

Arbetets syfte och innehåll

Vi kommer att ha boksamtal för att tillsammans fördjupa upplevelsen av det lästa och sätta i gång tankar som kan kopplas till egna erfarenheter eller andra texter/ filmer/ böcker.

Metod/Arbetssätt

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

* din förmåga att använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna,

* din förmåga att läsa text och skriva egna reflektioner kring det du läst,

* din förmåga att samtala om en texts innehåll,

* din förmåga att förstå en texts budskap.

 

Undervisning:

Under detta arbetsområde kommer du att: 

 • enskilt  läsa Jag är Love av Mårten Melin. 
 • med hjälp av lässtrategierna få reflektera kring bokens innehåll och skriftligt formulera dina tankar i en läslogg.
 • tillsammans med dina klasskompisar få delta i boksamtal där du utifrån olika frågeställningar samtalar kring bokens innehåll.

Bedömning

U  Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att...

 

 • samtala om bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
 • med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
 • sammanfatta samt kommentera texternas innehåll.
 • utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Jag är Love. Boksamtal ht åk 6.

Boksamtal

E
C
A
Skönlitteratur
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer muntligt.
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättelse, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer muntligt.
Lässtrategier
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/ eller historiska händelser i omvärlden
Deltar i samtal om bokens innehåll
I samtalen deltar jag framför allt genom att hålla med andra.
I samtalen deltar jag framför allt genom att upprepa andras åsikter och tankar. Ibland gör jag kopplingar (livsknytningar) till mitt eget liv.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Jag gör många kopplingar (livsknytningar) till mitt eget liv.
Läsupplevelsen
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker han/hon läst (även utanför skolans litteraturundervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.