👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6

Skapad 2018-10-02 11:24 i Hälsingbergsskolan Falun
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet bild. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter fyra nivåer.
Grundskola 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Syfte

 • ha kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • behärska olika metoder, material och uttrycksformer.
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 • lära sig att kritiskt granska olika bildbudskap och att utveckla kunskaper om bilder i olika kulturer.

 

Elevens mål

Du ska kunna framställa olika sorters bilder.

Du ska kunna använda dig av olika tekniker i ditt skapande.

Du ska kunna berätta om dina bilder för andra.

Du ska känna till några konstnärer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild

Skapa bilder

Har inte nått målen
E
C
A
Skapa bilder
Du visar inte att du kan skapa bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör inte budskapet i dina bilder tydligt
Du kan skapa bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Tekniker
Du visar inte att du kan använda olika tekniker och verktyg.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer föra tt skapa olika uttryck i dina bilder.
Bildelement
Du visar inte förmåga att sätta ihop olika bildelement i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop kubher, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Utveckla idéer
Du visar inte att du kan utveckla idéer inom bildområdet.
Du kan hjälpa till och utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande
Arbetssätt
Du ger inte förslag på arbetssätt för att föra ditt arbete framåt.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja olika arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring för att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Redovisa
Du visar inte att du kan redovisa dina bilder och anpassa till budskapet och situationen.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Omdöme om arbetet
Du visar inte att du kan ge omdöme om ditt arbete.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetet och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Diskutera dina bilder
Du visar inte att du kan diskutera om bilder och beskriva hur de hänger ihop med dina erfarenheter.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i världen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i världen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i världen.