👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och lässtrategier (en mall)

Skapad 2018-10-02 11:35 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F – 9 Modersmål
Vi kommer att läsa..... och samtidigt träna på lässtrategier så att ni blir bättre på att läsa och analysera texter.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att läsa ...... och arbeta med olika lässtrategier till exempel........ för att ni blir bättre läsare.

Konkreta mål:  Vi kommer att läsa  ------ och samtidigt arbeta med olika lässtrategier före, under och efter läsning för att träna på hur man kan göra för att förstå texter på ett djupare sätt och bli en bättre läsare. I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa vad du kan och vad du har lärt dig genom att..

Bedömning:

Ett exempel åk 1-6:

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och analysera ...... i slutet av arbetsområdet. Du kommer då att få läsa en text och arbeta med arbetsuppgifter själv som visar hur väl du har förstått texten och kan använda de lässtrategier som vi har tränat nämligen att ..... ( till exempel förutspå, reda ut oklarheter och nya ord, sammanfatta...).

 
Undervisning:

Vi kommer att läsa  ......... samtidigt som vi arbetar med att utveckla era lässtrategier så att ni blir bättre läsare.

Före läsning:

Vi tränar på  ... genom att...

Under läsning

Vi tränar på att..... genom att....

Efter läsning

Vi tränar på att ... genom att...

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Jag har lagt till allt som har med läsning att göra för alla åldrar nedan. "Klicka bort" det som inte gäller din grupp. Du behöver inte arbeta mot allt centralt innehåll eller alla kunskapskrav som står för din åldersgrupp nedan. Välj det som passar din grupp och din tanke om vad ni ska arbeta med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9