Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crees en fantasmas? Pågående form

Skapad 2018-10-02 12:15 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Pågående form. Crees en fantasmas?
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du ska kunna använda pågående form på spanska. Du använder engelskan -ing form för att förstå och använda Gerundium på spanska.

Innehåll

 

Syftet med arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet moderna språk syftar till att du ska utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika slags texter. Du ska även utveckla din förmåga att formulera dig i tal och skrift.

Det centrala innehållet i undervisningen:

 • Strategier för att förstå sammanhanget i text.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning.
 • Tala och skriva beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Vi kommer att arbeta med:

 • Hör- och textförståelse.
 • Lässtrategier
 • Ordkunskap
 • Grammatik: - Gerundium - pågående form (-ing form på engelska )
 • Verbet estar+ endelse -ando eller- iendo
 • - ar verb: hablar: hablando. Estoy hablando
 • -er verb:comer: comiendo. Estoy comiendo
 • -ir verb:vivir:viviendo.Estoy viviendo.

undervisningsmaterial:

 • Boken: Vale 9
 • Häfte med grammatiska övningar
 • Material för att träna ord.
 • Ur
 • Stenciler

Underlag för bedömning är:

 • Läxförhör och förhör
 • Skriftliga uppgifter som görs till varje kapitel.
 • Hörövningar.
 • Sammanfattning av texten (med hjälp av bilder)
 • Din muntliga aktivitet under lektionerna
 • Muntligt framförande i mindre grupp
 • Ditt arbete i klassrummet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: