👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation - Ekorrarna - Gulsippan

Skapad 2018-10-02 12:20 i Ängens förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi kommer att fortsätta med temat språk och kommunikation. Vi har delat in barnen på Gulsippan i två grupper. Vår grupp heter Ekorrana och består av de mindre barnen på Gulsippan.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Hela vår verksamhet är baserad på språk och kommunikation. Vi vill att detta framgår tydligt så att barnen får en klar insikt av att "Språk och kommunikation" inte bara är ett tema vi arbetar under denna termin, utan något vi använder oss av dagligen i våra möten med omgivningen livet ut. Därför vill vi:

 

 • Utveckla barnens förmåga att kommunicera med andra, uttrycka sig på olika sätt för att förmedla uppfattningar och erfarenheter
 • Öka förståelse och medvetenhet hos barnen om kommunikationens olika dimensioner (uttrycksformer) samt om dess ömsesidighet

Så här ska det gå till

-        Vi började med att dela in barngruppen i 2 grupper. Ekorrarna är namnet på vår grupp och vi består av de yngre barnen på Gulsippan.

-        Vi har valt sagan om den lilla lilla gumman för att den är mycket omtyckt av våra barn. Sagan är lätt att förstå.

-        Vi kommer använda oss av tre olika sätt att berätta sagan på. Vi kommer använda oss av träfigurer (lilla gumman, lilla katten, lilla kon, lilla bordet, lilla pallen, lilla stolen, lilla stävan och gummans lilla hus), flanosaga med flanobilder och boken om lilla gumman. Boken kommer vi använda oss av högläsning för barnen. Detta för att öka barnens förståelse, upplevese och fantasi. Dessutom kommer barnen att få vara mer delaktiga genom detta arbetssätt.

-        Vi börjar med att berätta sagan för barnen. Vi berätta sagan genom träfigurerna och genom flanobiler och under tiden vi berättar sagan samtalar vi med barnen. Vi läser även boken om lilla gumman och samtalar även med barnen under lässtunden.

-        Barnen kommer få berätta sagan genom med hjälp av träfigurerna, flanobilderna och boken. Vi, pedagoger kommer hjälpa barnen när det behövs och vara till stöd.

-        Vi kommer att samtala och reflektera omkring sagan tillsammans med barnen. Vi ställer öppna frågor för att locka barnens intresse.

-        Vi kommer att ha ett lättare boksamtal med barnen.

-        Vi kommer även använda oss av skapande genom att vi kommer att rita, måla och bygga saker kring sagan om lilla gumman.

  

 Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Med hjälp av

-        Genom dokumentation.

-        Genom bilder.

-        Genom lärlogg (barnens egna lärloggar) i Unikum.

-        Genom bilder inne på avdelningen.

Reflektion (Hur blev det?)

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016