Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden Solen

Skapad 2018-10-02 12:50 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Normer och värden Ht-18

Innehåll

  • Avdelning

Prioriterat mål

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön,

 

Nuläge

Vi har en levande och pågående diskussion i arbetslaget som leder till att vi dagligen har en verksamhet där vi uppmärksammar alla och alla får sina behov tillfredsställda. Vi pratar dagligen med barnen om hur man är en bra kompis. Att man får vara den man är och att bli accepterad för det. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och visa respekt för varandra.

Utveckling pågår när barnen

Vi ser att barnen växer och blir mer kompetenta när vi aktivt arbetar med att låta varje individ bli sedd och hörd. Vi arbetar medvetet med att barngruppen skall få en fin och social kompetens. Vi ser att barnen växer i sig själva när de får hjälpa andra.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Fortsätta och fördjupa vårt arbetssätt genom reflektion och diskussion. Att ha en levande och pågående dialog kommer att föra oss framåt. Att hela tiden påminna oss om att vi förmedlar en bra och positiv anda till barnen. Barnen gör som vi gör!

Så här ska vi följa upp

Genom observation  och gruppskattning av barngrupp kommer vi se hur vi har lyckats. Att vi i arbetslaget har pågående och levande diskussioner och att vi tillsammans reflekterar över vad och hur vi agerar. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg på Unikum. Genom reflektion tittar vi tillbaka och jämför med nuläget och på så sätt ser vi en utveckling. 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: