Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans, rörelse, känslor

Skapad 2018-10-02 13:27 i Sörgården Örebro
Förskola
Barn har en stor förmåga att uttrycka sina känslor och sinnesstämningar genom dans och rörelse. Rörelselek bidrar till kroppsuppfattning, utveckling av sinnen, känslor, språket och tankeverksamhet.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Barnen på Haren tycker om musik och vill ofta dansa och röra sig till musik.

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Genom att använda musik vill vi att barnen ska få uttrycka sina känslor och även få syn på andras känslor. Vi vill även på det här sättet att barnen ska få upptäcka olika typer av musik och hur de upplever den. Rörelselek bidrar till kroppsuppfattning, utveckling av sinnen, känslor, språket och tankeverksamhet.

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi pedagoger har till en början valt ut olika typer av musik för att se hur barnen tar till sig musiken och vad de uttrycker. Barnen har även själva valt musik då vi satt ihop en "Haren lista" med musik de tycker om och känner till sen förut.

 

 För vem? Hur ska det dokumenteras?

  • Vi dokumenterar med hjälp av fotografier, bilder på barnens dans och olika känslouttryck, bilder på stödtecken samt barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Dokumentationen finns inne på avdelningen samt i Lärloggen på Unikum.
  • Alla barn deltar efter egen förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: