👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kemi

Skapad 2018-10-02 13:48 i Bruksskolan Munkedal
grundläggande kemiska kunskaper
Grundskola 5 – 6 Kemi
kemins betydelse

Matriser

Ke
Kemi

Nivå 1
grunläggande kunskaper
Nivå 2
goda kunskaper
Nivå 3
mycket goda kunskaper
Kommentarer
I naturen
Du ska kunna förklara materiens uppbyggnad i partiklar och deras rörelse som gör att det finns fasta, flytande och gas former. Du kan dela ämne och materialer enligt deras egenskaper. Du har grundkunskaper om vattens egenskaper och kretslopp. Du har grundläggande kunskaper om luftens egenskaper. Du kan en del om kemiska reaktioner typ fotosyntes. Du kan ge exempel på enkla kemikalier som finns i naturen.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper, partiklarnas rörelse, materiens former och oförstörbarhet. Du använder dessa kunkaper för att förstå och förklara vatten och luftens egenskaper. Du har goda kunskaper om fotosyntes, kemiska reaktioner och kemiska komponenter i naturen och vår omgivningen. Du kan resonera, samtala, argumentera och diskutera utifrån dina kunskaper i kemi i naturen.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper, partiklarnas rörelse, materiens oförstörbarhet och former. Du kan resonera, samtala, argumentera och diskutera med mycket goda argument om vattens, luftens och andra ämnens egenskaper och även om kemiska reaktioner i naturen och omgivningen.
omkring oss
Du har grunläggande kunskap om hur materien ändras när vi använder den. Du kan förklara hur en råvara blir en produkt och hur kan man hantera avfall i processen. Du har grundkunskaper om matens innehåll, kemikalier i hemmet och samhället och hur ska dem hanteras för deras påverkan på hälsan och miljön. Du har grunläggande kunskaper om energianvänding, energi källor och deras påverkan på miljön.
Du har goda kunskaper om materiens kretslopp och människans roll i materiens hantering. Du vet vad maten kan innehålla och hur ska den hanteras för att förhindra hälsoproblem precis som andra kemikalier som finns omkring oss. Du har goda kunskaper om historiska och nutida metoder för användingen av produkter, energi, fossila och förnybara bränsle och hur dem kan påverka miljön. Du kan använda dina kunskaper på ett bra sätt för att resonera, argumentera och diskutera kring dessa
Du har mycket goda kunskaper om materiens kretslopp och människans roll i hanteringav avfall och restprodukter. Du vet vad maten innehåller och hur ska den hanteras för att förhindra hälsoproblem precis som andra kemikalier som finns omkring oss. Du har mycket goda kunskaper om historiska och nutida metoder för användingen av produkter, energi, fossila och förnybara bränsle och hur dem kan påverka miljön. Du kan använda dina kunskaper på ett mycket bra sätt för att resonera, argumentera och diskutera kring dessa
i historien
Du har förståelse och kan ge exempel på olika upptäcker inom kemi ämnet som har påverkat människans liv. Du känner några gamla berättelser som har kemin som tema, magiska formler, mm. Du känner till beskrivningar, förklaringar och tolkningar av naturen och naturfenomener i olika kulturer.
Du har goda kunskaper, kan förklara och ge exempel på olika situationer där kemin upptäckter har påverkat människans liv. Du har förstått hur detta har påverkat människans syn på livet. Du känner och kan använda som argument gamla berättelser som har kemin som tema, magiska formler, mm, och som har blivit grunden för den moderna vetenskapen. Du är medveten om vikten av beskrivningar, förklaringar och tolkningar av naturen och naturfenomener i olika kulturer.
Du har mycket goda kunskaper om hur kemin och kemins utvecklingen har påverkat människans liv och människans syn på livet. Du känner och kan använda på ett övertygande sätt gamla berättelser som har kemin som tema som argument för diskussioner. Du förstår hur kemin har utvecklats och vilka som har blivit grunden för den moderna vetenskapen. Du är medveten om vikten av beskrivningar, förklaringar och tolkningar av naturen och naturfenomener i olika kulturer.
metoder
Du kan planera och genomföra enkla undersökningar. Du kan använda utrustning på ett bra sätt och kan resonera omkring resultaten och jämföra dem med andras resultat. Du gör enkla dokumentationer av arbetet.
Du kan planera och genomföra enkla undersökningar. Du kan använda utrustning på ett bra och säker sätt. Du är medveten om målet för undersökningen och kan ha djupa resonemang omkring resultaten och jämföra dem med andras resultat. Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet.
Du kan planera och genomföra på ett effektivt sätt enkla undersökningar där du har formulerat enkla frågeställningar. Du kan använda utrustning på ett bra och säker sätt. Du är medveten om målet för undersökningen och kan ha utvecklade resonemang omkring resultaten och jämföra dem med andras resultat. Du kan ge nya förslag för kommande arbete. Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet.