👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering teknik - programmering Åk 8 ht-2018

Skapad 2018-10-02 13:51 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik
Syftet med att arbeta med Mindstorms är att utveckla intresse för teknik och utveckla förmågan att ta sig an tekniska utmaningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Du får lära dig grunderna i blockprogrammering och utveckla ditt logiska tänkande. Grunderna har du sedan användning av när senare provar på att skriva kod. Du får också en inblick i att mycket av våra prylar vi använder i vardagen fungerar tack vare programmering.

Innehåll

Planering ”Lego Mindstorms” del 1

 

Syfte

Syftet med att arbeta med Mindstorms är att utveckla intresse för teknik och utveckla förmågan att ta sig an tekniska utmaningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Du får lära dig grunderna i blockprogrammering och utveckla ditt logiska tänkande. Grunderna har du sedan användning av när senare provar på att skriva kod. Du får också en inblick i att mycket av våra prylar vi använder i vardagen fungerar tack vare programmering.

 

Innehåll

Inledningsvis i arbetet med Lego Mindstorms ska du lära dig grunderna i programmering för att sedan försöka lösa mer komplexa problem.

Du kommer att få se hur programmet är uppbyggt och fungerar för att sedan göra några övningar så du lär dig grunderna. Ni kommer till största delen lösa problem i grupp och ofta har problemen flera möjliga lösningar.

Målet är att du ska:

·        Kunna programmera roboten att köra ett visst avstånd. 

·        Kunna programmera roboten att köra i fyrkant.

·        Använda några sensorer för att t.ex. få roboten att stanna ett visst avstånd innan ett hinder, köra framåt när roboten registrerar en viss färg mm.

·        Lösa några andra problem som finns beskrivna i appen.

Vi använder appen: Lego Mindstorms Education EV3

 

Bedömning

Bedömning sker dels i det praktiska arbetet du visar på lektionerna och dels i de anteckningar och inlämningar du gör. Du kommer att få praktiska provuppgifter att lösa som du redovisar genom att köra roboten, visa programmeringen samt genom att skriva en rapport om hur du utvecklade din lösning att bli så bra som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris åk 7-9 Teknik

 

Kunskapskrav för betyg E

Kunskapskrav för betyg C

Kunskapskrav för betyg A

Undersöka olika tekniska lösningar

 

Undersökning av tekniska lösningar och kunna beskriva dess delar och funktion.

Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Konstruktion

 

Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.

Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Utveckla -förbättra

 

Utveckla en produkt eller modell och kunna berätta hur den kan göras bättre.

Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt

Dokumentation

 

Skisser, ritningar, beskrivningar, modeller med beskrivningar om bakomliggande tanke visas.

Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

 

Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Resonemang

 

Föra underbyggda resonemang kring tekniska föremål och tekniska lösningar

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Uppgifter

  • Uppgifter om "styr och reglering" NE.se