Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, åk9, Grön Arkitektur

Skapad 2018-10-02 14:48 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Bild
Mål och syfte med uppgiften är att ni ska få ta del utav arkitektoniska verk i Sverige och runt om i världen som är kopplade till hållbarhet. Samt att ni ska skapa en modell av en tredimensionell byggnad som ni själv designat med eget val av "grön arkitektur"/hållbarhet.

Innehåll

Mål och förmågor, vad du kommer träna på:

      Att komma på en egen idé och lösning på en byggnad konstruerad med hänsyn till miljön och grön arkitektur.

      Att formge och bygga en tredimensionell modell.

      Att arbeta med fotomontage i bildredigeringsprogram.

      Att planera ditt arbete.

 

      Att presentera ditt arbete i förhållande till hållbar(grön)arkitektur.

 Uppgift:  

·         Ni arbetar 2 och 2 men vissa moment är individuella.

·         Ni ska bygga en byggnad i kartong och ni ska sedan redigera in er byggnad i en Stockholmsmiljö.

·         Ni fotograferar en utvald plats i Stockholm där ni vill placera er byggnad.

·         Minst tre exempel på grön arkitektur ska finnas med i er design av byggnaden.

·         Ni skriver individuell slutreflektion och utvärdering.

Tid: 12 lektioner

 

Arbetsblad samt andra dokument ni behöver ligger på Teams.

Uppgifter

  • Bild, åk9, Grön arkitektur,arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
    Bl  7-9
  • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
    Bl  7-9
  • Presentationer av eget bildskapande.
    Bl  7-9
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
    Bl  7-9
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
    Bl  7-9
  • Kunskapskrav
  • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
    Bl  E 9
  • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Bl  E 9
  • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
    Bl  E 9
  • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
    Bl  E 9
  • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
    Bl  E 9
  • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
    Bl  E 9

Matriser

Bl
Bild, åk9, Grön Arkitektur

Grön Arkitektur åk9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KOMMUNICERA
Hur väl du arbetat med grön arkitektur i ditt arbete.
Du kan bidra till att utveckla tolkningar av grön arkitektur genom att använda minst tre exempel av grön arkitektur i din modell.
Du kan utveckla delvis egna tolkningar av grön arkitektur genom att använda minst tre exempel av grön arkitektur i din modell.
Du kan utveckla egna tolkningar av grön arkitektur genom att använda minst tre exempel av grön arkitektur i din modell.
SKAPA
Din teknik: Hur väl du bygger din modell Hur väl du gör ditt fotomontage
I arbetet bygger du en modell på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar olika sätt att gestalta din idé för att nå det resultat du stävar efter. Du fotograferar och redigerar din bild på ett i huvudsak fungerande sätt
I arbetet bygger du en modell på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar olika sätt att gestalta din idé för att nå det resultat du stävar efter. Du fotograferar och redigerar din bild på ett relativt väl fungerande sätt
I arbetet bygger du en modell på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt olika sätt att gestalta din idé för att nå det resultat du stävar efter. Du fotograferar och redigerar din bild på ett väl fungerande sätt
ARBETSPROCESS
Skisser, planering, självständighet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du prövar dig fram med skisser, gör det du ska men behöver mycket hjälp av läraren
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dina skisser leder din utveckling framåt, du har en drivkraft men har ett visst behov av handledning som du tar emot.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dina skisser leder din utveckling framåt och du lär dig av dina misstag. Du har en vilja att utvecklas och höjer gärna svårighetsgraden i ditt arbete.
PRESENTERA
Slutreflektionen
Dessutom kan du förklara din idé med viss anpassning till grön arkitektur och hållbarhetsfrågor. Du kan ge enkla omdömen över vad som gick bra och vad som kunde gjorts bättre i din arbetsprocess.
Dessutom kan du förklara din idé med relativt god anpassning till grön arkitektur och hållbarhetsfrågor. Du kan ge utvecklade omdömen över vad som gick bra och vad som kunde gjorts bättre i din arbetsprocess. Du kan redogöra för hur du arbetat och vilken kvalitet du uppnått genom att motivera dina val.
Dessutom kan du förklara din idé med god anpassning till grön arkitektur och hållbarhetsfrågor. Du kan ge välutvecklade omdömen över vad som gick bra och vad som kunde gjorts bättre i din arbetsprocess. Du kan förklara noggrant och metodiskt hur du gått till väga i ditt arbete. Du värderar och motiverar ditt resultat utifrån begrepp som gäller för projektet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: