👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4

Skapad 2018-10-02 14:54 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få jobba med de fyra räknesätten på olika sätt. Du kommer också att få jobba med geometri och med statistik. Du ska få lära dig vad ett decimaltal och du kommer att få räkna med bråk!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Du ska kunna använda de fyra olika räknesätten i talområdet 0-100 000.
 • Du ska kunna prioriteringsregeln och kunna göra beräkningar med tal som innehåller flera räknesätt.
 • Du ska ha kunskaper om negativa tal, du ska kunna storleksordna negativa tal och göra beräkningar med negativa tal.
 • Du ska kunna tolka och läsa av olika typer av diagram.
 • Du ska ha grundläggande kunskaper inom algebra. Du ska kunna skriva uttryck och lösa enkla ekvationer.
 • Du ska ha grundläggande kunskaper inom programmering och provat analog programmering och blockprogrammering.
 • Du ska kunna addera och subtrahera bråk och veta vad som menas med bråkform och blandad form.
 • Du ska kunna sambandet mellan bråkform och decimalform.
 • Du ska veta vad decimaltal är och kunna addera och subtrahera decimaltal.
 • Du ska känna till olika längd- och viktenheter och kunna göra omvandlingar och beräkningar med enheterna.
 • Du ska känna till olika geometriska former, du ska veta vad som kännetecknar olika typer av trianglar och fyrhörningar.
 • Du ska veta vad ett koordinatsystem är och kunna sätta ut koordinater i koordinatsystemet.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att jobba med matematiken på olika sätt. Vi kommer att lära oss nya saker genom:

 • gemensamma genomgångar
 • arbete i boken Favoritmatematik
 • titta på matte-filmer
 • praktiska övningar, spel och lekar
 • genom arbete med NTA-lådan mönster och algebra
 • genom arbete med matteuppgifter på datorn
 • gemensamma diskussioner

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur väl du kan använda de fyra olika räknesätten i talområdet 0-100 000.
 • Dina kunskaper om prioriteringsregeln och din förmåga att göra beräkningar med tal som innehåller flera räknesätt.
 • Dina kunskaper om negativa tal, din förmåga att storleksordna negativa tal och göra beräkningar med negativa tal.
 • Din förmåga att tolka och läsa av olika typer av diagram.
 • Dina kunskaper inom algebra. Din förmåga att skriva uttryck och lösa enkla ekvationer.
 • Dina kunskaper inom programmering.
 • Din förståelse för sambandet mellan bråkform och decimalform.
 • Dina kunskaper om decimaltal och din förmåga att kunna addera och subtrahera decimaltal.
 • Din kännedom om olika längd- och viktenheter och din förmåga kunna göra omvandlingar och beräkningar med enheterna.
 • Din kännedom om olika geometriska former, dina kunskaper om olika typer av trianglar och fyrhörningar.
 • Dina kunskaper om koordinatsystem och din förmåga att sätta ut koordinater i koordinatsystemet.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom ditt arbete i boken
 • Genom ditt arbete med praktiska övningar. Både enskilt och i grupp.
 • Genom deltagande i lekar och spel.
 • Genom deltagande i gemensamma diskussioner.
 • Genom ditt arbete med NTA-lådan.
 • Genom skriftliga diagnoser och prov.

 

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 4 och 5

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Lösa problem med strategier & metoder
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder anpassat till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Du kan beskriva tillvägagångssätt och ge förslag på andra alternativ. Du kan föra underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Använda matematiska begrepp
Du har kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i olika sammanhang.
Matematiska uttrycksformer
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer och resonera kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Du kan välja och använda matematiska metoder som hör till ett sammanhang för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt. Du använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med anpassat till sammanhang.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.