👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kimatförändringar - hållbar utveckling

Skapad 2018-10-02 14:59 i Gylle skola Borlänge
En planering om hållbar utveckling.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Det finns bara en jord och planeten jordens resurser är inte obegränsade. Det finns bara en mängd vatten, mark, energi och mineraler. För att resurserna ska räcka idag och till alla kommande generationer måste vi hushålla med dem. Målet är att jordens resurser ska återanvändas eller återvinnas i ett evigt kretslopp –i framtiden ska det inte finnas några sopor alls! I framtiden måste också jordens resurser fördelas på ett rättvist sätt mellan olika länder. Vi ska sträva mot en hållbar utveckling, en utveckling där vi är varsamma med jordens resurser och där de fördelas rättvist mellan världens invånare. Ansvaret för en hållbar utveckling finns både hos den enskilde individen och i samhället, såväl på regional, nationell som på internationell nivå. Vad får klimatförändringarna för konsekvenser?

Innehåll

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområden mellan veckorna 40 - 45

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar med diskussioner, filmklipp.

Du ska lämna in två olika uppgifter (se uppgifter). Uppgifterna ska skrivas på dator.

Vi kommer att jobba med en analysmodell kring klimathotet.

Bedömnig

 • Under lektionsövningar
 • Inlämninsuppgift 1 "Hållbar utveckling"
 • Inlämningsuppgift 2 "Artikel - referat om hållbar utveckling"
 • Seterra (uppgift 3)

Inlämning

Inlämningsuppgift 1 och 2 lämnas in vecka 43.

Seterra (namngeografi) redovisas vecka 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Seterra

 • Uppgift 3 seterra

 • Uppgift 3 Seterra

 • Uppgift 1 hållbar utveckling klimatförändringar

 • Uppgift 2 artikel hållbar utveckling

 • Uppgift 1 klimatförändringar hållbar utveckling

 • Uppgift 2 artikel hållbar utveckling

 • Uppgift 2 artikel hållbar utveckling

 • Uppgift 1 hållbar utveckling klimatförändringar

 • Uppgift 2 artikel hållbar utveckling

 • Uppgift 1 hållbar utveckling klimatförändringar

 • Uppgift 1 klimatförändringar hållbar utveckling

 • Uppgift 2 artikel hållbar utveckling

 • Seterra uppgift 3

 • Uppgift 3 Seterra

 • Uppgift 3 Seterra

 • uppgift 1

 • Uppgift 1 Hållbar utveckling

 • Uppgift 2 artikel

 • Klimatförändringar Hållbar utveckling uppgift 1

 • Uppgift 2 artikel hållbar utveckling

 • Seterra vecka 45

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

Rubrik 1

Vilka förmågor ska du utveckla och jag bedöma?
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du har grundläggande kunskaper om orsaker till klimatförändringar samt konsekvenser av dessa för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om orsaker till klimatförändringar samt konsekvenser av dessa för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om orsaker till klimatförändringar samt konsekvenser av dessa för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kommunikationsförmågan
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hållbar utveckling och ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda fler än hälften av arbetsområdets begrepp.