Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi -Utvecklingsländer

Skapad 2018-10-02 15:11 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 9 Geografi
Detta arbetsområde i geografi handlar om fattigdom och ohälsa i världen. Vilka är orsakerna? Vad blir konsekvenserna och framförallt, vad kan göras?

Innehåll

 

Övergripande syfte med detta arbetsområde inom geografin

  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån öveväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Ur det centrala innehållet för åk 7-9

  • Intressekonflikter om till exempel tillgång till mark, vatten och naturtillgångar
  • Förekomsten av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Förmågor du ska träna, visa och bedömas i

Aspekt 1

  • Du kan använda geografiska centrala ord- och begrepp när du talar, lyssnar, läser och skriver inom arbetsområdet.

 

Se begreppslista som delas ut samt läggs i sh-classroom.

Aspekt 2

  • Du har kunskaper för att kunna resonera om orsaker och konsekvenser kopplade till u-landsfrågor.

Vilka olika orsaker bidrar till fattigdom och ohälsa i U-länderna?

Vilka blir de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av fattigdomen och ohälsan i U-länderna?

 

Aspekt 3

  • Du kan resonera om olika hållbara förslag på lösningar för u-länderna och vilka konsekvenser dessa lösningar för med sig för människor, samhälle och miljö i U-länderna.

Vilka kort- och långsiktiga hållbara lösningar (sociala, ekonomiska och miljömässiga åtgärder) krävs för att människor och samhällen i U-länder ska kunna ta sig ur fattigdom och ohälsa?

Vad blir de kort- och långsiktiga konsekvenserna av dessa lösningar för den enskilde individen, samhället och miljön?

 

 

Geografiboken åk 9 samt kartor, artiklar, filmer och länkar.

Bedömningsmatris hittar du i Unikum dels i den pedagogiska planeringen samt under bedömningsmatriser Geografi.

 

 

 

 

 

Matriser

Ge
Vt17 Bedömningsmatris Geografi - Utvecklingsländer

F
E
C
A
Använda centrala ord och begrepp
När du talar, lyssnar, läser och skriver inom ämnet.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera om orsaker och konsekvenser
Resonera om orsaker till och konsekvenser na av u-ländernas fattigdom och ohälsa
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa i utvecklingsländer.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa i utvecklingsländer.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa i utvecklingsländer.
Resonera om lösningar och konsekvenser
Resonera om hållbara lösningar på u-ländernas fattigdom och ohälsa samt dessa lösningars konsekvenser.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: