Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla barn i världen

Skapad 2018-10-02 15:19 i Sofiebergsskolan Halmstad
Om barns rättigheter och allas lika värde.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Alla på hela jorden har rätt att leva, utvecklas och säga sin mening. Alla i hela världen måste hjälpas åt att berätta om och arbeta för allas lika värde. Tillsammans måste vi arbeta för att barnkonventionen och mänskliga rättigheter ska bli kända av alla på vår jord.

Innehåll

Vad ska jag kunna? 
Du ska kunna:  

 • berätta om mänskliga rättigheter.
 • berätta om barns rättigheter.
 • koppla det du lärt dig om barnkonventionen med din egen vardag hemma och i skolan.
 • framföra vad du tycker och tänker genom kommentarer och frågor.

Hur ska jag lära mig detta?

Du kommer få möjlighet att:

 • lära dig om FN.
 • diskutera och reflektera om barnkonventionen. 
 • titta på filmer.
 • delta i värderingsövningar.
 • skriva och måla.

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig? 

 Du ska visa vad du har lärt dig genom att:

 • berätta om mänskliga rättigheter. 
 • berätta om barns rättigheter. 
 • vara aktiv i diskussioner. 
 • visa att du kan koppla barns rättigheter till din egen vardag. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

SO
Alla barn i världen

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Mänskliga rättigheter
Du kan berätta om två mänskliga rättigheter.
Du kan berätta om minst tre mänskliga rättigheter.
Ny aspekt
Barns rättigheter
Du kan enkelt förklara om barns rättigheter.
Du kan mer detaljerat förklara om barns rättigheter.
Ny aspekt
Koppla barnkonventionen till din egen och andras vardag
Du kan koppla barns rättigheter till din egen vardag.
Du kan koppla barns rättigheter till din egen och andras vardag.
Ny aspekt
Delta i diskussioner
Du är aktiv i diskussioner.
Du är aktiv och för diskussionen vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: