Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Beta kap 1 & 2

Skapad 2018-10-02 15:43 i Ugglums skola Partille
Grundskola 5 Matematik
Kapitel 1 och 2 i matteboken Beta åk 5 1. Tal och räkning 2. Tal i decimalform

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Kap 1 Tal och räkning:

uppställningar i addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna

förstå samband mellan tal i bråkform och decimalform (t ex 5/10 = 0,5)

kunna läsa av en tallinje med decimaltal

omvandla längdenheter (t ex 1,25 m = 1 m och 25 cm)

division och multiplikation med 10, 100, 1000 och tal som slutar på 0

 

Kap 2 Tal i decimalform:

kunna vanliga bråk i decimalform

addition, subtraktion, division och multiplikation med bråk och decimaltal

skriva decimaltal i utvecklad form, platsvärde (t ex 1,56=1 + 0,5 + 0,06)

 

Ord och begrepp:

term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkorta, bråkform, decimalform

platsvärde, position, tiondel, hundradel

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få löpande genomgångar

Träna med uppgifter i boken, muntligt, skriftligt och digitalt

Gemensam problemlösning och mattespel

Läxor

Så här kommer vi att bedöma dig:

Genom:

  • att studera din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
  • din förmåga att resonera kring matematiska problem med lärare och andra elever
  • hur du lyckas på diagnoser och prov

Matriser

Ma
Matte Beta kap 1 & 2

Du har visat mig i ditt arbete att du kan:
Kommentar finns (se planeringen)
Jag kan använda metoder (t ex uppställningar) för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division
Jag vet vilka räknesätt jag ska använda mig av i olika uppgifter
Jag kan jämföra tal i bråkform och tal i decimalform
Jag kan använda tallinjer med tal i decimalform
Jag kan läsa och uttrycka tal i decimalform
Jag vet vilket värde siffror har beroende på vilken plats de har i ett tal
Jag kan använda huvudräkning för att räkna ut tal i decimalform
Jag kan göra jämförelser mellan tal i decimalform
Jag kan begreppen som hör till området
Visa hur du har tänkt och löst uppgifter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: