Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1-3

Skapad 2018-10-02 15:59 i Furulunds skola Partille
Grundskola 1 – 3 Musik
Vi skall sjunga sånger av olika karaktär och träna på olika sångsätt. Vi sjunger unisont, kanon och växelsång. Ibland sjunger vi på svenska och ibland på engelska. Vi kommer också att spela på olika rytminstrument tillsammans. Och även spela och improvisera på piano, tonrör, ukulele och trumset. Dessutom dansar vi och rör på oss mycket för att känna puls och rytm i musiken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att sjunga sånger av olika karaktär och form där du får använda och utveckla din röst och även utveckla tillit till din egen sångförmåga. Vi spelar på rytminstrument och börjar att få med musiksymboler.
I samband med detta tränar vi oss att sjunga och spela i mindre grupper för varandra.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att;
* att delta i olika sångaktiviteter 
* att musicera tillsammans med andra

Jag bedömer detta genom att du visar att;
* du  sjunger sånger tillsammans med andra 
* du sjunger i olika grupperingar och sångformer
* du försöker spela på olika instrument tillsammans med andra 
* du försöker musicera tillsammans med andra

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få sjunga unison (enstämmig) sång, kanon, växelsång av olika karaktär och svårighetsgrad i stor grupp och mindre grupp. Sånger på svenska och sånger på engelska. 

 

Du kommer att få spela enkla melodier på piano. Träna på att spela hålla i och spela på ukulele. Vi spelar melodier och ackord på tonrör. Och provar några enkla komp på trumset.

 

Du kommer också att få dansa och röra dig till olika typer av musik. 

Matriser

Mu
Åk 1-3 Musik - Bedömningsstöd

Saknas underlag
På god väg
Godtagbara kunskaper
Sång
Eleven deltar i gemensam sång och följer i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Instrumentspel
Eleven deltar i instrumentspel och kan hålla en instrumentstämma med stöd av gruppen.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Ensamblespel
Eleven deltar i ensemblespel och har förmågan att hålla en instrumentstämma med stöd av gruppen.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Symboler, Byggstenar och Notation
Eleven deltar i aktiviteterna där både ledarskap, avläsning och lyssnande ger förutsättning för eget musicerande och ensemble.
 • Mu  1-3
Digitala verktg
Eleven utvecklar kunskap i att använda digitalt ljud- och musikskapande.
 • Mu  E 6
Skapa, gestalta, framföra
Eleven deltar i skapande utifrån - givna musikaliska idéer och - enkla musikaliska mönster och prövar att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp.
 • Mu  1-3
Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar
 • Mu  1-3
Eleven deltar i diskussioner och övar på att föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu
 • Mu  E 6
Musikens funktioner
Eleven tränar på att uttrycka sig på ett enkelt sätt om - egna musikupplevelser och - hur musiken kan påverka människor.
 • Mu  1-3
Eleven kan ge exempel på sånger som passar vid olika tillfällen.
 • Mu  1-3
Instrumentkännedom
Eleven kan ge exempel på olika instrument, hur de låter och ser ut.
 • Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: