Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig Symbol

Skapad 2018-10-02 16:47 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Personlig symbol Bild. eleverna lär sig mer om symboler och designar en egen symbol i valfritt material på temat identitet.
Grundskola 7 – 9 Bild
Pedagogisk Planering, i BILD för år 8 Ulrika Ivéus HT 2018 Vad är skillnaden mellan en symbol och en vanlig teckning? Hur kan jag göra en symbol om mig som är personlig? Vem är jag? Vilka egenskaper hos mig själv är viktigast att gestalta i bildform för att göra en rättvis bild av mig själv? Hur färglägger jag med akrylfärg? Vilka material är bäst ämnade att använda? Bildämnet är ett ämne där man löser problem. Kreativa problem. Bildämnet är också ett ämne där man kommunicerar. Tankar, ord, erfarenheter och upplevelser omformas till bilder. Bilden du skapar säger något. Det är detta som kallas bildspråk. Med hjälp av olika tekniker och faktakunskaper kan du förstärka din bilds budskap.

Innehåll

Personlig symbol

Pedagogisk Planering, i BILD för år 8                   Ulrika Ivéus  HT 2018

Vad är skillnaden mellan en symbol och en vanlig teckning? Hur kan jag göra en symbol om mig som är personlig? Vem är jag? Vilka egenskaper hos mig själv är viktigast att gestalta i bildform för att göra en rättvis bild av mig själv? Hur färglägger jag med akrylfärg? Vilka material är bäst ämnade att använda?   Bildämnet är ett ämne där man löser problem. Kreativa problem. Bildämnet är också ett ämne där man kommunicerar. Tankar, ord, erfarenheter och upplevelser omformas till bilder. Bilden du skapar säger något. Det är detta som kallas bildspråk. Med hjälp av olika tekniker och faktakunskaper kan du förstärka din bilds budskap.

 

Vad?

Syfte med undervisningen

 

Genom undervisningen i bildämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·         kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

·         skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

·         undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,

  •   ·         analysera bilders uttryck, innehåll och funktioner.  (LGR 11)

 

Konkretiserade mål från centralt innehåll:

I arbetsområdet Personlig symbol ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

·     kommunicera med bilder för att uttrycka budskap om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

  •            skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg där du funderar över former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  •           undersöka och presentera bilder som behandlar frågor om identitet 
  •           analysera bilders uttryck, innehåll och funktioner genom att lära dig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. (LGR 11)

 

Hur?

I undervisningen ska :

Läraren ha en faktagenomgång om symboler.  Eleverna vara delaktiga i ett resonemang om symboler och deras betydelser och design.  Eleverna få en uppgift att konstruera en egen design på en personlig symbol.  Under 2-3 lektioner skissa fram olika förslag.  Internet och böcker användas för att inhämta inspiration.  Läraren ha genomgångar om penselföring och färgläggning. Symbolen färdigställas och färgläggas med akrylfärger eller andra valfria material under ca 5 lektioner. Eleverna göra en muntlig redovisning om symbolen enskilt för läraren.

 

När?

Vi kommer att arbeta med det här arbetsområdet under 6 lektioner, HT 2018

Material

Skisspapper, 170 g ritpapper, internet, böcker, akrylfärger, valfritt material.

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att:

         Du gör ett antal arbetsskisser.

         Du slutför en personlig symbol som du färglägger med valfritt material.

         Du redovisar din personliga symbol för Ulrika muntligt eller skriftligt.

 

Bedömningen fokuserar på:

  • Hur väl du använt materialen.
  • Hur väl bilden passar in till syfte och sammanhang. (Hur symbollik den är)
  • Hur väl du löser kreativa problem under arbetsprocessen d.v.s. hur väl du väljer handlingsalternativ . Hur självständig du är.
  • Hur väl du kommunicerar dina egenskaper, din personlighet med din symbol.
  • Hur väl du kombinerar olika bildelement.
  • Hur väl du beskriver bilden och den egna arbetsprocessen..

 

 

Lycka till med arbetet!                             / Ulrika

Matriser

Bl
Bildmatris

Kunskapsmatris Bild År 7-9

E
C
A
Framställa bilder
Budskap och bildinnehåll Noggrannhet
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Hantverksskicklighet Användandet av material Skissarbete
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera
Hur bilden är sammansatt
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Formulera & välja handlingsalternativ Självständighet Användandet av inspirationsmaterial Arbetsprocessen Drivkraft
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Bilden är i efterfrågad stil eller rätt typ.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Förklarar vad, hur och varför man gjort det man gjort och hur man lyckats med detta.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Bildanalys
Tolka, resonera och reflektera om bilders betydelser. Användandet av bildord.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: