👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Write a letter

Skapad 2018-10-02 17:56 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Write a letter to a local environmental group asking if they can send someone to talk to a group of 6th graders so these students will be more conscious about some environmental issues.

Innehåll

In the letter you should:

 

-Be polite.

-Explain why you would like someone to come and talk to the group and the problems that this group of 6th graders are facing right now.

-Give them a range of topics that they may like to consider talking about (minimum 3)

-Warn them that this young group might not be 100% receptive to their ideas.

-Try to use the vocabulary you have learnt during these last weeks.

-The letter can not be longer than one page. Don't forget to include a greeting ( Dear Sir or Madam, ) and a closing (Sincerely, (your name)).

-Times New Roman, 12p.

Matriser

En
An Environmental Letter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inledning
I din inledning beskriver du problemet och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt och varför du tycker det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt och med engagemang och varför du tycker att det är ett problem.
Argument
Du har minst tre tydliga områden som du argumenterar och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på lösning.
Du har minst tre argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på realistiska lösningar.
Du har tre argument eller flera och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder känslomässiga ord för att förstärka dina argument.
Mottagare
Insändaren visar strävan efter anpassning till läsaren. I delar av texten framgår det att du vänder dig till en tänkt läsare.
Insändaren är anpassad till läsaren. Du vänder dig tydligt till en tänkt läsare som du försöker övertyga.
Insändaren är väl anpassad till läsaren. Du argumenterar på ett sådant sätt att du skulle kunna övertyga en tänkt målgrupp.
Avslutning
Du avslutar ditt brev med en tydlig avslutning . Du skriver under ditt brev med namn eller passande signatur.
Du avslutar brevet med en tydlig avslutning. Du har med en avrundning av dina tankar . Du skriver under ditt brev med namn eller passande signatur.
Du avslutar brevet med att upprepa om varför det är bra att den lokala miljö gruppen ta upp visa specifika punkter och vad du förväntar dig från dem. Du skriver under ditt brev med namn eller passande signatur.
Språk
Ditt ordval är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ditt ordval är varierat och passar insändarens innehåll. t.ex. med sakligt språk och ord som hör till ditt valda ämnesområde. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.