Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A

Skapad 2018-10-02 18:31 i Mörsils skola F-9 Åre
Favorit Matematik 2A – Kapitel 2, Tiotalsövergång
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att jobba med Favorit matematik 2A. Du kommer att få arbeta och träna på matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Det kommer även att ges många tillfällen till att resonera matematik; enskilt, och i grupp. Du kommer även att arbeta praktiskt.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska bland annat kunna:

• addition och subtraktion inom talområdet 0–100

• nyttja uppdelning vid tiotalsövergång i addition och subtraktion

• huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

* de 4 räknesätten.

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att bland annat:

• repetera tiokompisarna

• nyttja tiokompisarna vid addition där summan är ett helt tiotal

• nyttja tiokompisarna vid subtraktion från hela tiotal

• addera upp till 10 först vid tiotalsövergång och sedan addera resten

• addera ental till ett tvåsiffrigt tal, med tiotalsövergång

• subtrahera ental från ett tvåsiffrigt tal, med tiotalsövergång

• öva på tiotalsövergång med hjälp av tallinjen och hundratavlan i spel

• räkna addition och subtraktion med valutan kronor inom talområdet 0–100

• lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll

• delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild

• titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

• svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

* jobba praktiskt både enskilt och i grupp.

* multiplikation med 2, 5 och 10

* division med 2, 3 4 och 6

 

Bedömning

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna ett mindre test /prov. 

 

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3 Åre skola

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan storleksordna tal. (Ex 5 är större än 3.) Du kan de första ordningstalen (första, andra, tredje,...tionde)
Du förstår begrepp som större och mindre än, fler och färre än, lika många. Du kan läsa av en tallinje och fylla i luckor på en tallinje (0-20).
Du kan dela upp tal. (Ex att 25 kan delas upp i 6 och 19.)
Positionssystemet
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan bygga tal genom att använda konkret material. (Ex talet 27 med två tiokronor och 7 enkronor.)
Du kan ange en siffras platsvärde för ental, tiotal och hundratal. (Ex Hur mycket siffran 7 är värd i talet 572.)
Du kan ange en siffras platsvärde för ental, tiotal, hundratal och tusental. Du har prövat att räkna som de gjorde förr i andra länder. (Ex Du får räkna som man gjorde i till exempel Indien innan siffrorna fanns.)
Bråk
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du förstår 'del av helhet' och kan enkla tal i bråkform. (Ex 1/3 av en pizza) Du kan storleksordna enkla tal i bråkform. (Ex 1/3 är större än 1/4)
Du kan berätta vad de olika delarna heter. (Ex Om du delar en pizza i tre lika stora delar vet du att de heter tredjedelar)
Du förstår 'del av antal'. (Ex 1/4 av 20 bollar är 5) Du kan jämföra tal i bråkform. (Ex 2/4 är lika med 3/6)
De fyra räknesätten
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du känner till begreppen och kan använda addition, subtraktion och lika med. Du kan symbolerna +, - och =. Du kan sambandet mellan addition och subtraktion. (Ex 5+2=7, 7-2=5)
Du känner till begreppen och kan använda multiplikation och division. Du kan sambandet mellan multiplikation och division. (Ex 5*7=35, 35/5=7)
Du kan använda huvudräkning för de fyra räknesätten inom heltalsområde 0-20. Du kan använda huvudräkning för större enkla tal. (Ex 100-80, 70+50)
Centrala metoder
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan använda miniräknare.
Du kan avrunda tal och överslagsräkna. (Ex 43 avrundas till 40, 38+43 "vågigt=" 40+40=80)
Du kan använda skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion inom heltalsområde 0-200.

Algebra

Mönster
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan rita klart ett påbörjat mönster och du kan göra egna mönster med geometriska former.
Du ser mönster i talföljder. (Ex 3-6-9-12-?)
Du kan beskriva mönstret i en talföljd. (Ex 3-6-9-12 "Det är treskutt")
Likhetstecknet
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du förstår likhetstecknets betydelse då svaret ska skrivas på höger sida. (addition och subtraktion) (Ex 3+2=?, 8-6=?)
Du förstår helt likhetstecknets betydelse. (Du vet att det ska vara lika mycket på båda sidor av tecknet) Du kan lösa öppna utsagor i addition och subtraktion. (Ex 4+?=11, 8=12-?)

Geometri

Geometriska objekt
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du känner igen och kan namnen på några geometriska former som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du kan rita enkla geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel. Du förstår begreppen sida, hörn och kant. Du känner igen och kan namnen på geometriska kroppar som klot, kon, cylinder, rätblock och pyramid.
Du kan beskriva geometriska objekt genom att förklara likheter och skillnader. Du kan bygga några olika geometriska kroppar. Du förstår begreppen linje, punkt, sträcka och parallell Du känner till begreppen skala, förstoring och förminskning.
Symmetri
 • Ma  1-3
Du kan se symmetri i en bild och/eller i naturen.
Du kan konstruera symmetriska bilder och sätta ut symmetrilinjer.
Du förstår och kan förklara begreppen symmetri och symmetrilinjer.
Lägesord
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du förstår lägesord som först, mitten och sist.
Du förstår och kan använda lägesord som t ex under, på, ovanför, bredvid, höger, vänster, bakom och framför.
Tid
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan avläsa analoga klockans hel- och halvtimmar.
Du kan avläsa analoga klockans kvartar. Du kan avläsa digitala klockans heltimmar.
Du kan både den analog klockan och den digital klockan. Du kan göra enkla tidsberäkningar.
Matematiska storheter
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan göra enkla jämförelser och uppskattningar av längd, massa. (Ex Vilken av pinnarna är längst? Vad väger äpplet ungefär?)
Du kan göra enkla jämförelser och uppskattningar av volym och tid. (Ex Hur mycket rymmer ett mjölkpaket?)
Du kan göra enkla mätningar av längd, massa, volym och tid. Du kan använda vanliga måttenheter i dina svar. Du kan några äldre måttenheter. (Ex Du kan mäta en sträcka med fot eller tum)

Sannolikhet och statistik

Tabeller och diagram
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan avläsa tabeller och diagram.
Du kan skapa enkla tabeller och diagram. (Ex Göra en tabell av uppgifter från matteboken eller mattepapper.)
Du kan göra en egen undersökning och visa resultatet i en tabell och ett diagram.
Slumpmässiga händelser
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du känner till slumpens inverkan i spel.
Du kan beskriva slumpens inverkan i olika händelser.

Problemlösning

Strategier
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan lösa matteproblem med skriftliga metoder. (Ex rita eller mattespråk)
Du kan koppla ihop mattespråket med en räknehändelse. (Ex Olle har 4 ägg och Lisa har 3, de har 7 tillsammans: 4+3=7) Du kan pröva olika sätt att lösa matteproblem. Du kan fundera över svarens rimlighet.
Du kan beskriva ditt sätt att lösa matteproblem. Både genom att berätta och genom att visa med konkret material eller bilder. Du kan berätta och förklara varför svaret är rimligt.

Samband och förändringar

Proportionella samband
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du förstår dubbelt och hälften och ser sambandet. (Ex Hälften av fyra är två och att dubbelt av två är fyra)
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: