👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsarbete på avdelning 2

Skapad 2018-10-03 09:40 i Stallbackens förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
En ny termin innebär att det blir en nystart på avdelningen med båda gamla och nya barn. Trygghet och rutiner är viktigt för att verksamheten ska fungera för alla därför blir det vårt fokusområde till en början.

Innehåll

På avdelning 2 har vi barn mellan 2.5 - 4 år. För flera barn blir förskolans verksamhet ett första möte med andra barn och vuxna utan vårdnadshavare. Att känna trygghet och tillit andra barn och vuxna är mycket viktigt för att barnen ska trivas och utvecklas inom förskolans verksamhet. Därför blir det vårt fokusområde till en början.

 

Var är vi?

Vi  på avdelning 2 består av en grupp av 20 barn. Vi delar upp barnen i mindre gruppen för att skapa trygghet och rutiner . På förskolan arbetar vi  med att alla barn ska känna trygghet i sin egna identitet och i vår verksamhet.

 

Vart ska vi?

Vad vi vill att barnen ska känna och lära sig : 

   . Trygga med oss vuxna och i barngruppen.

   . Att det blir en rolig och lärorik miljö.

   . Samspela med oss vuxna och i barngrupp.

   . Vi uppmuntrar och stötter barnen i att fullfölja sina tanker och idéer.

   . Turtagning.

   . Tillit.

   . Hänsyn.

 

Hur gör vi?

   . Vi pedagoger finns i närheten av barnen för att lära känna dem, deras behov och intresse.

   . Vi gör aktiviteter och övningar där vi får lära känna och bli nyfikna på varandra, båda barn och

     pedagoger.

   . Vi förändrar och utvecklar miljön på avdelningen efter barnens nyfikenhet och behov. 

   . Vi använder oss av kompisträdet för att barnen ska lära sig känna igen och lära sig namnen

     på varandra.

   . Vi alla samlas en stund varje dag och äter frukt och sjunger , samtala med barnen om att 

     man får känna vad man vill, om hur vi är mot varandra , känslorna. 

   .  Vi skapar tillsammans en VI känsla. 

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016