Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik år 4-6 Herrestadsskolan

Skapad 2018-10-03 09:40 i Herrestadsskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Musik
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att... ... spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, ... skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och ...analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Innehåll

 

 • SÅNG – sjunga sånger från olika genrer och kulturer

 • MELODISPEL – på piano, spela några enkla melodier

 • BASSPEL – lära oss några bastonerna på elbas och gitarr

 • ACKORDSPEL – spela några olika ackord på ackordsinstrument som t.ex. gitarr & piano. Vi spelar olika typer av ackordföljder såsom rundgång.

 • SLAGVERKSSTÄMMA – öva ”grundkomp” på trummor, spela i rytmorkester med olika slagverk

 • SKAPA MUSIK – en egen melodislinga på pianot, olika ljud till en musiksaga, en egen rapptext till en färdiginspelad bakgrund.

 • RESONERA KRING MUSIK – beskriva det egna musicerandet i ord samt beskriva musik vi lyssnar på.

 • UTTRYCKA SIG OM MUSIKUPPLEVELSER – beskriva hur musik kan påverka människor och vilka känslor musik upplever utifrån musiklyssning.

 • MUSIKALISKA KARAKTÄRSDRAG FRÅN OLIKA GENRER OCH KULTURER – att kunna urskilja olika musikstilar och beskriva vilken betydelse musiken haft i olika sammanhang.

 • INSTRUMENTGRUPPER – lära oss namnen på olika instrumentgrupper samt kunna känna igen via bilder vilka instrument som tillhör vilken grupp. Vi kommer även att lyssna på instrument för att kunna identifiera vilket instrument vi hör.

 • MUSIKFRAMFÖRANDE: Vid jul, påsk och skolavslutning framför man en sång inför skolan.

 

Matriser

Mu
Musik år 4-6

Sjunga och spela

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodistämma.
Spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan även spela en enkel anpassad basstämma.
Spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan även spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Spela och ackompanjera
Eleven bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Tajming
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

Skapa musik

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Analysera och samtala

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Resonera om musicerande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska särdrag
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer .
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: