Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria

Skapad 2018-10-03 10:16 i Vänge skola Uppsala
Moment i konsthistoria med olika delmomement
Grundskola 9 Bild
Vi kommer jobba med konsthistoria under hösten och vårterminen. Här kan du att se lektionsplaneringen för de två terminerna.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är, att konsten har och har alltid haft, en viktig roll i samhället. Den berättar något om hur människor levde och tänkte förr i och hur vi lever och tänker idag. konsten utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Konsten är också en källa till inspiration för många, och för människor att tänka nya banor. 

Mål

Målet är att du skapar en allmän bild om konstens betydelse i vår existens och vad konsten berättar för oss genom tiderna.

Arbetsprocess   

Under höstterminen vi kommer att se PowerPoint presentationer och filmer om konsten och dess olika uttrycksformer. Allt detta för att vi kan hämta information som kan hjälpa oss att förstå vad konsten är och även lära oss de olika metoder och tekniker  som har använts och använts idag. 

Du kommer att arbeta med två uppgifter:

 • Uppgift 1

Du fördjupar dig på en konstnär som du själv har valt. Din fördjupning av din valda  konstnär och dess konst, redovisar du inför klassen och till din hjälp använder du dig av en PowerPoint presentation. 

 • Uppgift 2

Du skapar en parafras med din egen personliga tolkning i form av bild eller skulptur utifrån ett konstnärsarbete. (se PowerPoint presentation vid uppgift.)

___________________________________________________________________________________________________________________

Vårterminen

Under vårterminen, du kommer att få ett häfte med konsthistoria. Till det här häftet får du uppgifter.

Du ska också skapa ett eget arbete med inspiration ur konsthistorien. Samt använda begrepp för att förklara ditt eget arbete. Men också för att kunna beskriva historiska och samtida bilder.

 • Uppgift 3

 • Del 1 – gå igenom och hitta bilder till termer
 • Del 2 – konsthistoriskt häfte, konstnär, epoker och verk.
 • Del 3 – praktisk del där du jobbar utifrån en vald stil/konstnär.

Presentation av uppgift

 • Du dokumenterar ditt arbete i Unikum med
 • två fotografier på din målning
 • Du skriver om ismen/ inriktningen som din målning representerar 
 • Du skriver  utvärdering av din målning och arbetsprocess

Skapa en tredimensionell byggnad inspirerad av Gaudí och Hundertwasser 

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Mål Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

      skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

      Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

      Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Arbetsprocess 

Vi ser en PowerPoint presentation om Gaudí ochHundertwasser byggnadsstilVi kommerockså att se olika byggnader i småformat för att hämta idéer till ditt eget skapande.  

 

 • Uppgift 4

 

Din arbetsprocess:

Du ska skissa din byggnad först. 

Du ska färglägga din skissade ritning.

Du ska skriva en lista på material som du behöver.

Din byggnad ska vara 30 x 40cm2 i area och 40cm3 höjden max.

Ditt arbete ska vara klart vecka 21

 

Presentation/redovisning av ditt 3D byggnad

·     Du ska dokumentera ditt arbete i Unikum, här presenterar du:

1.    Skissen av din 3D byggnad

2.    2-3 fotografier av din byggnad

3.    Din utvärdering av ditt arbete och arbetsprocess

 

Tänk på miljön när du skriver din lista och använder materialen.

 

Du kan ta eget initiativ genom att skapa material som du kan återanvända när du bygger din byggnad.

Detta bedöms

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
bild åk 9 Höst - och Vårterminen

F
E
C
A
Eleven återanvänder inte en historisk bild i sitt arbete som förebild eller insperationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan inte tolka bilder och förklara och resonera kopplingar
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Ny aspekt
Eleven kan inte koppla konsthistoriska verk till tid eller konstnär
Eleven kan koppla vissa konsthistoriska verk till tid och konstnär
Eleven kan med viss säkerhet placera de flesta verken till rätt tid och konstnär
Eleven kan med säkerhet placera verk i tiden och till rätt konstnär

Bl
Kunskapskrav bild åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: