Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Samhälle

Skapad 2018-10-03 11:22 i Björkås särskola Ludvika
Planering i samhällskunskap åk 4-6.
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen Samhällskunskap Svenska Svenska
Hur fungerar det i ett samhälle? Vad är en kommun?

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi ska:

 • Se film, läsa böcker om hur samhället är uppbyggd
 • Ut i trafiken, lära oss enkla trafikregler och trafikskyltar
 • Besöka kommunens bibliotek, sporthall, stadshus, fritidsanläggningar, räddningstjänst och vårdcentral
 • Se hur lokaltrafiken fungerar i vårt samhälle

 

 

Elevens mål

Jag ska kunna:

 

 • Förstå och lära mig trafikregler och säkert beteende i trafiken.
 • Beskriva vad som är viktigt i ett samhälle, samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, tex räddningstjänst, sjukvård- , fritids- och kulturutbud.
 • Förstå förutsättningar i natur och miljö för befolkningen och bebyggelse; mark, vatten och klimat.
 • Miljöfrågor utifrån din vardag tex transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Vad en demokrati är
 • berätta varför man betalar skatt och vad skattepengarna kan gå till
 • samarbeta med andra

Min lärare kommer att bedöma

min förmåga att:

 • berätta vad en demokrati är
 • beskriva hur ett samhälle fungerar 
 • berätta om frågor som är viktiga i ett samhälle
 • medverka i diskussioner där jag uttrycker min åsikt

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6

Matriser

Sv Sh SO
SO 4-6 grundsärskolan

Att leva tillsammans

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan ge exempel på **enstaka** elevnära normer och regler och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.

Att leva i Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.

Att leva i världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Att undersöka verkligheten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven **medverkar** också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur-och kulturlandskap på ett **väl fungerande** sätt.

Ämnesspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: