Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden och Antiken åk 7

Skapad 2018-10-03 11:28 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Forntiden och Antiken åk 7
Grundskola 7 – 9 Historia
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med ämnet historia. Syftet med arbetet är att du ska få en uppfattning om den historiska utvecklingen under forntiden och antiken. Vi kommer främst att koncentrera oss på Forntiden, Grekland och Rom.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Till exempel...

  • förstå betydelsen av ord och begrepp som härstammar från tidsperioden
  • ha kännedom om kulturernas historia när det gäller: framväxt, utbredning, tillbakagång och mytologi
  • kunna placera in kulturerna och några viktiga händelser under tidsperioden på en historisk tidslinje
  • kunna namnge några viktiga personer som var verksamma under tidsperioden
  • ha kännedom om vardagslivet för olika samhällsgrupper under tidsperioden

 

Så här ska vi arbeta...

Undervisningen kommer att bestå av lektionsgenomgångar, informationssökning, begreppsförståelse, frågor och diskussioner. Du kommer att använda dig av bland annat läromedlet Digilär.se och PowerPoint-genomgångar för läsning av text. Allt material finns samlat i Classroom.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

  • använder historiska begrepp
  • har kunskaper om förhållanden och skeenden
  • resonerar om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
  • har kunskaper om hur människors levnadsvillkor påverkades under tidsperioden
  • kan använda historia
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: