Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tummen upp! Åk 6

Skapad 2018-10-03 11:44 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Vi använder "Tummen upp!" för att förbereda oss för nationella prov och betygen i åk 6.

Innehåll

Under årskurs 6 kommer eleven att skriva nationella prov, bland annat i svenska. Vi kommer att förbereda oss för detta under främst höstterminen för att sedan prestera efter bästa förmåga på vårterminen.

På Skolverkets hemsida finns texten: Proven konstrueras utifrån analyser av läroplan, ämnes- och kursplaner. De nationella proven ska täcka så stora delar av kursplanen som möjligt, även om de av praktiska skäl inte kan göras så omfattande att allt finns med.

Resultaten på de nationella proven ligger också till viss del till grund för betyget i åk 6. Det gäller alltså att vi jobbar på så bra som möjligt under hösten!

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11

Matriser

SvA
Kunskapskrav Svenska som andraspråk år 6

Kunskapskrav Svenska som andraspråk år 6

E
C
A
 • SvA  E 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • SvA  E 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • SvA  E 6
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
 • SvA  E 6
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • SvA  E 6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett av-gränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • SvA  E 6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • SvA  E 6
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • SvA  E 6
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån mottagen respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
 • SvA  E 6
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
 • SvA  E 6
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
 • SvA  E 6
Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • SvA  E 6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare

SvA
Tummen upp! Svenska som andraspråk Åk 6. Kunskapskrav.

Rubrik 1

Läsa
läsa skönlitteratur med flyt
Läsa
läsa sakprosatexter med flyt
Läsa
visa grundläggande läsförståelse med enkla sammanfattningar
Läsa
visa grundläggande läsförståelse med kommentarer om centrala delar
Läsa
tolka och föra resonemang om budskap utifrån egna erfarenheter och referensramar
Läsa
beskriva sin upplevelse av läsningen
Skriva
skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation
Skriva
använda grundläggande regler för stavning
Skriva
använda grundläggande regler för skiljetecken
Skriva
använda grundläggande regler för språkriktighet
Skriva
skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
Skriva
söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Skriva
föra enkla resonemang om informationens användbarhet
Skriva
göra sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Skriva
kombinera text med estetiska uttryck
Tala, lyssna, samtala
ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och bearbeta texter utifrån respons
Tala, lyssna, samtala
samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd
Tala, lyssna, samtala
göra enkla muntliga redogörelser med anpassning till syfte och mottagare
Tala, lyssna, samtala
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Hemska dagar
Warszawas getto
Skolmaten - ett omdebatterat ämne
Olika åsikter
Dikt, poesi och lyrik
Det förlorade sädeskornet - en Bambara-saga från Mali
Jämföra texter
- Alla dndra får ju!
Diktering
Härliga maj!
Min berättelse - skrivuppgift
Min berättelse - textbearbetning
En rolig händelse - skrivuppgift
En rolig händelse - respons
Tågresan
Olympiska spelen - OS
En vägbeskrivning
Möblera ett rum
Inspirera, locka och övertyga
Jag söker härmed jobbet som...
En centralisering av skolköken? - debatt
Ordkunskap
Trovärdighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: