Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde språk- undervisningsplanering om sagoskapande

Skapad 2018-10-03 12:01 i Starrkärrs förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Undervisningsplanering om sagoskapande i grupp

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har märkt att barnen är intresserade av böcker, sagor, rim och ramsor och att skriva. De visar även intresse för estetiska processer till exempel skapande och foton.

Mål

Vårt mål är att vi på ett lustfyllt sätt skall ge barnen stöd och stimulans i att utveckla skriftspråket tillsammans med estetiska processer genom att i mindre grupper få skapa en saga tillsammans. Vi kommer att ha undervisningar där vi fokuserar på sagoskapande och tillsammans listar ut hur sagan skall formas. Vi kommer på olika sätt använda oss av skriftspråk, bildskapande och även använda oss av lärplattan.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer arbeta i mindre grupper, ca 4 barn per grupp, för att alla barn skall ha möjlighet att komma till tals.

Varje grupp kommer träffas vid flera tillfällen:

1. Skapa sagan tillsammans med stöd av pedagog.

2. Skapa bilder som passar till sagan, använda sig av olika estetiska processer för att tillsammans göra bilder som passar till sagan. Vid intresse letar vi upp tecken som stöd som passar in i sagan.

3. Skapa bok via app på lärplattan med de bilder och den text de gjort. Använda lärplattan till att ta foton och spela in de barn som vill läsa upp sagan.

 

När sagorna är klara kommer vi att läsa/visa upp dem för kamraterna på avdelningen och eventuellt läsa upp sagorna för några barn från yngreavdelningarna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: