Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spindelns Mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden

Skapad 2018-10-03 12:20 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning

Spindeln

Prioriterat mål

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter.

Nuläge

Det är många barn som ska samsas på samma yta vilket gör att barnen har svårt att fokusera och komma till ro i lek och samspel och behöver därför stöttning. De kan ibland ha svårt att välkomna nya i leken. Turtagning och dela med sig är svårt.

Utveckling pågår när barnen

När barnen får en förståelse för att andra kan känna likadant som en själv.

Så ska vi arbeta för att nå dit

- Vi lånar och läser böcker om värdegrundsfrågor

- Vi dramatiserar situationer

- Vi sjunger och gör ramsor om känslor

- Vi delar in barnen i mindre grupper, där de får samspela med olika barn.

- Barnen lånar hem böcker om Kanin och Igelkott.

- Vi skapar bilddokumentationer som vi reflekterar över tillsammans med barnen.

Så här ska vi följa upp

- Vi för loggpapper som vi sedan reflekterar över på avdelningsplanering

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: