👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri - Koll på matematik 5A

Skapad 2018-10-03 12:56 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Nu kommer vi fortsätta på våra tidigare kunskaper om decimaltal samt längd och area. Vi kommer att arbeta med längd i decimalform, omvandling av enheter, olika trianglar och dess area, samt symmetri. Detta kommer vi göra genom att öva på problemlösning, matematiska begrepp och olika metoder. Ni kommer lära er detta genom att räkna i matteboken samt att göra andra aktiviteter kring området.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • kunna tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
 • kunna känna igen och namnge rätvinklig, liksidig och likbent triangel. 
 • kunna jämföra och sortera trianglar efter egenskaper.
 • kunna göra enhetsbyten inom längd.
 • kunna symmetrilinjer i några plangeometriska objekt. (exempelvis: rektangel, kvadrat och liksidig triangel)
 • kunna skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer. 
 • kunna mäta, jämföra och storleksordna längder. 
 • kunna använda metoder för att bestämma area för 2D figurer, exempelvis trianglar. 
 • kunna skapa symmetriska figurer. 
 • kunna undersöka om en figur eller bild är symmetrisk eller ej. 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper. 
 • Arbeta i matteboken "Koll på matematik". 
 • Vi kommer att göra "mattekollen" 1, 2 och 3. Nummer 1 och 3 i grupp, nummer 2 enskilt. 
 • Andra aktiviteter som rör arbetsområdet. 

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna.
 • muntliga diskussioner och resonemang.
 • mattekollen 1, 2 och 3. 
 • ett matte test.

Kraven för de olika bedömningsnivåerna ser du i matrisen nedan.

Matriser

Ma
Längd, area och symmetri - Koll på matematik 5A

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
 • Ma  E 6
Du kan känna igen och namnge en triangel. Du kan jämföra och sortera någon triangel efter egenskaper. Du kan göra enkla enhetsbyten inom området längd. Du kan visa att du förstått symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt och du kan se skillnad mellan enkla symmetriska och asymmetriska figurer. Du visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp.
Du kan känna igen och namnge någon triangel. Du kan jämföra och sortera någon triangel efter egenskaper. Du kan göra enhetsbyten inom området längd. Du kan visa att du förstått symmetrilinjer i några plangeometriska objekt och du kan se skillnad mellan symmetriska och asymmetriska figurer. Du visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp.
Du kan känna igen och namnge flera trianglar. Du kan jämföra och sortera flera trianglar efter egenskaper. Du kan göra svårare enhetsbyten inom området längd. Du kan visa att du förstått symmetrilinjer i några svårare plangeometriska objekt och du kan se skillnad mellan svårare symmetriska och asymmetriska figurer. Du visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp.
Metod
 • Ma  E 6
Du kan mäta, jämföra och storleksordna längd i enkel form. Du kan använda en metod för att beräkna area på en 2D figur. Du kan skapa enkla symmetriska figurer och du kan undersöka om en figur är symmetrisk eller ej.
Du kan mäta, jämföra och storleksordna längd. Du kan använda några metoder för att beräkna area på 2D figurer. Du kan skapa symmetriska figurer och du kan undersöka om en figur är symmetrisk eller ej.
Du kan mäta, jämföra och storleksordna längd i svårare form. Du kan använda flera metoder för att beräkna area på 2D figurer. Du kan skapa svårare symmetriska figurer och du kan undersöka om en figur är symmetrisk eller ej.
Problemlösning
 • Ma  E 6
Du kan tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Du kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Du kan tolka svårarel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.