Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna inför NP muntligt

Skapad 2018-10-03 13:05 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Varje dag övar ni er kommunikativa förmåga när ni samtalar och diskuterar med andra personer. Ni ska i detta arbetsområde få träna mer på er kommunikativa förmåga genom att ni ska få göra ett gammalt nationellt prov.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Syftet med arbetet är att utveckla din kommunikativa förmåga och att förbereda dig inför kommande nationella prov. 

Vad?

Du kommer att få arbeta med gamla nationella prov.

Hur?

Vi kommer att gå igenom ett gammalt nationellt prov, diskutera det tillsammans och vad som kommer att bedömas. Sen får du enskilt förbereda din text/bild/film och leda ett samtal i en mindre grupp. 

 

Vad kommer att bedömas?

  • presentationen av din text/bild/film (innehåll, kommunikation och språk)
  • din förmåga att leda diskussionen (struktur och språk)
  • ditt deltagande i diskussion (innehåll, kommunikation och språk)

Matriser

SvA
Bedömningsmatris muntligt NP

Presentera

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
Språk
använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk

Leda diskussion

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Struktur
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt avslutar diskussionen inom tiden gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Språk
använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk

Delta i diskussion

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
Språk
använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: