Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bikupans Mål och utvecklingsplan Ht-18 Förskola-Hem

Skapad 2018-10-03 13:45 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från LpFö 2:4 Förskola och hem

Innehåll

Avdelning

text

Prioriterat mål

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att de utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Nuläge

1. Vi fortsätter att bemöta både barn, vårdnadshavare samt andra anhöriga med respekt. Vi bjuder in föräldrarna med hjälp av Unikum där vi berättar om avdelningens pedagogiska arbete.

2. Vi fortsätter att värna om vår relation med hemmet genom att ha ett trevligt bemötande och en öppen dialog.  Föräldrarna har även möjlighet att tycka till om vår verksamhet via våra inlägg på Unikum.  Vi tar även tillfället i akt och bjuder in föräldrarnas åsikter vid kommande föräldramöte och utvecklingssamtal.

 

Utveckling pågår när barnen. 

1. och deras vårdnadshavare känner att de är trygga med oss pedagoger samt känner en tillit till oss. 

2. och deras vårdnadshavare känner sig trygga med att använda sig av Unikum  och på så sätt kunna tycka till om den pedagogiska verksamheten.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Genom den dagliga dialogen med vårdnadshavaren. På så sätt kan vi pedagoger få en bra inblick i varje enskilt barns familjesituation.

2. Genom att vara ännu tydligare med att upplysa vårdnadshavaren på utvecklingssamtalen samt föräldrarmöten hur viktigt det är att de tar del av det vi pedagoger skriver på Unikum.

 

Så här ska vi följa upp

Vi följer upp med hjälp av dokumentation i form av foto och text på Unikum och reflekterar och analyserar veckovis över nuläget och hur vi ska gå vidare.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: