👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leva för alla nära och långt borta

Skapad 2018-10-03 13:51 i 062201 Förskolan Ulvsunda Slottsväg 19,22 Stockholm Bromma
Förskola
Leva för alla nära och långt borta. Barnen får delta aktivt i miljöarbete och har en ekologisk känslighet för natur och vår värld. Genom agerande skapas hoppfullhet, vi kan påverka!

Innehåll

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

erksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Lpfö 98/16, sid. 7)