👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens funktioner

Skapad 2018-10-03 13:52 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 7 Musik
I detta område har vi prata om musikens påverkan i film, reklamfilm, för att få ut sitt budskap och i det offentliga rummet.

Innehåll

Planering Musik avsnitt:  

1. Visa lärande
Eleven kommer kunna visa sitt lärande genom att vara aktiv i diskussioner, göra instuderingsfrågorna och avslutningsvis det skriftliga testet.

2. Mål och bedömning
Centralt innehåll:
Hur musik används för påverkan och reaktion

3. Undervisning
Genom diskussion i klassen, youtube-klipp samt instuderingsfrågor kommer eleven kunna ta till sig arbetsområdet. 

Matriser

Mu
Matris Musikens Funktioner

Förmåga

>
>
>
Resonemang om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.