Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Daggmasken Mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden

Skapad 2018-10-03 13:53 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning

Daggmasken

Prioriterat mål

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter.

Nuläge

*  Vi ser barn som hjälper yngre barn

* Vi ser barn som visar svårighet att samspela i olika lekgrupper. 

* Vi ser barn som behöver stöd i att förstå sina egna och andras känslor.

 

Utveckling pågår när barnen

* Vi ser att deras vilja att hjälpa kompisen ökar i gruppen.

: Vi ser att barnen börjar utveckla sitt sätt att samspela mer utifrån sina egna förutsättningar.

* Vi upptäcker att barnen börjar förstå och hantera sina känslor.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

* Att vi agerar tydliga förebilder för barnen och att se och bekräfta att barnen hjälper varandra, för att uppmuntra kompetensen.

* Göra samspelsaktiviter i olika grupper, gruppstärkande i helgrupp och smågrupper som främjas samspel och samarbetsförmåga.

* Arbeta medvetet med känslor i form av bilder, sånger, böcker och lekar som kan introduceras med hjälp av Babblarna.

 

Så här ska vi följa upp

* Vi kommer att via lärloggen dokumentera och samtala runt barnens göranden och vad de lär sig.

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: