Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnidet Mål och utvecklingsplan Ht-18 Förskola-Hem

Skapad 2018-10-03 14:01 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från LpFö 2:4 Förskola och hem

Innehåll

Avdelning

Björnidet

Prioriterat mål

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Nuläge

1. Vi försöker i möjligaste mån möta barn och vårdnadshavare med respekt och ett gott samarbete. Vi värderar ett gott samarbete med vårdnadshavarna för att vi anser att detta i sin tur leder till trygghet för alla parter. 

2. Vi önskar att bjuda in vårdnadshavarna ytterligare i verksamheten. 

Utveckling pågår när barnen

1. När barnen och vårdnadshavarna möts med respekt, känner sig trygga och känner att vi har en öppen och tillitsfull relation. 

2. När barnen och vårdnadshavarna känner att de blir inbjudna till samverkan genom vårt arbete med kulturell mångfald och allas lika värde. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Vi ska fortsätta att bemöta de med respekt och ta tillvara på den vardagliga kontakten. Vi ska sträva efter att ha en öppen dialog så att vårdnadshavarna känner att de kan anförtro sig till oss, vi tänker att det skapar trygghet. 

2. Vi ska bjuda in vårdnadshavarna i arbetet med kulturell mångfald. Genom detta ska vi främja samverkan med hemmet. 

Så här ska vi följa upp

Vi dokumenterar både på individen och gruppens lärlogg med text och bild för att sedan veckovis reflektera och analysera arbetet med detta. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  •  Lpfö98 Rev. 2016Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: